-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Jak wnieść i sporządzić pozew w sprawie z zakresu prawa pracy?

Sporządzenie pozwu

Konieczne elementy pozwu:
 • dokładne oznaczenie osoby wnoszącej pismo (imię, nazwisko, adres)
 • dokładne oznaczenie osoby lub osób pozwanych /w procesie/ ewentualnie uczestników /w postępowaniu nieprocesowym/ (imię, nazwisko, adres, zawód)
 • oznaczenie sądu
 • oznaczenie rodzaju pisma (wniosek, pozew)
 • określenie żądania (tzn. jakiego rozstrzygnięcia osoba wnosząca pismo domaga się od sądu).
 • określenie wartości przedmiotu sporu
 • uzasadnienie żądania (wskazanie dlaczego sąd powinien uwzględnić żądanie zdaniem wnoszącego pismo - tj. podstawy faktycznej żądania)
 • wnioski dowodowe
 • załączniki
 • podpisanie pisma

Obowiązek stosowania formularzy istnieje wyłącznie w postępowaniu uproszczonym.

Poza tym istnieje dowolność formy składanych pism procesowych.
 
Załączniki: