-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Jak polubownie zakończyć trudny spór gospodarczy - casus Stadionu Narodowego (Gdańsk, 19 października 2018 r.) – podsumowanie konferencji

Zwieńczeniem Tygodnia Mediacji 2018 w okręgu gdańskim była konferencja pt. JAK POLUBOWNIE ZAKOŃCZYĆ TRUDNY SPÓR GOSPODARCZY - CASUS STADIONU NARODOWEGO, zorganizowana w ramach zainicjowanej w tym roku współpracy na rzecz promowania mediacji w sprawach gospodarczych pomiędzy Sądem Okręgowym w Gdańsku, Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza – Pomorskim Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Ministerstwo Rozwoju i Przedsiębiorczości oraz Minister Sprawiedliwości, którego reprezentował Ekspert Zespołu ds. Mediacji w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa – Marcin Smalcerz. Wśród gości specjalnych pojawili się również przedstawiciele Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości – Wiceprzewodniczący Rady dr Grzegorz Frączek oraz Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Teresa Karczyńska-Szumilas, która moderowała całość przedsięwzięcia.

Zgodnie z tematem konferencji, koncentrowała się ona na problematyce rozwiązywania konfliktów w sprawach gospodarczych, w szczególności na styku biznesu i podmiotów publicznych. Przykładem takiego sporu, któremu została poświęcona pierwsza część dyskusji, było postępowanie pomiędzy wykonawcami Stadionu Narodowego w Warszawie a Skarbem Państwa, które pomimo wysokiego poziomu skomplikowania i wielomilionowej kwoty żądania udało się zakończyć w sposób polubowny. O sprawie, jak również okolicznościach jej zakończenia, opowiedzieli zgromadzonej publiczności specjalnie zaproszeni na tę okazję goście: Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Agnieszka Owczarewicz, która prowadziła to postępowanie i dzięki zaangażowaniu której doszło w nim do ugody, r. pr. Artur Woźnicki, Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, który zawierał porozumienie w imieniu Skarbu Państwa, oraz r. pr. Lidia Dziurzyńska-Leipert, która w sporze pełniła rolę jednego z pełnomocników strony powodowej. 

Drugi z bloków konferencji został poświęcony wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych. O specyfice udziału poszczególnych zawodów prawniczych w postępowaniach mediacyjnych opowiedzieli przedstawiciele pomorskiej adwokatury, radców prawnych i notariatu, natomiast spojrzeniem z perspektywy „zza stołu sędziowskiego” podzieliła się z gośćmi Sędzia Sądu Rejonowego w Kartuzach Katarzyna Bójko-Narczewska. Na zakończenie wydarzenia o swoich doświadczeniach z prowadzenia mediacji w sprawach biznesowych dyskutowali biorący w nim udział mediatorzy.

Referaty zaproszonych gości nie były jedynym punktem programu piątkowej konferencji. Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji r. pr. Ireneusz Pawłowski oraz Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku SSO Rafał Terlecki odsłonili logo projektu BIZNES WYBIERA MEDIACJE, w ramch którego mają być promowani przedsiębiorcy korzystający z mediacji jako narzędzia rozwiązywania sporów gospodarczych, oraz ogłosili skład Kapituły tego wyróżnienia (prezentujemy poniżej). Analogicznie, jak miało to miejsce podczas majowej konferencji FIRMA PRZYJAZNA MEDIACJI, kolejni pomorscy przedsiębiorcy parafowali tzw. Deklarację Mediacyjną –  dobrowolne zobowiązanie do korzystania w ramach prowadzonej działalności z alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Z kolei podobnie jak miało to miejsce podczas poniedziałkowej konferencji TYGIEL DIALOGU (15.10.2018 r.), z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji w uznaniu szczególnego wkładu w rozwój i promowanie polubownych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych zostali uhonorowani sędziowie: SSR del. do SO Małgorzata Leśniewicz (obecnie Sąd Okręgowy w Gdańsku), SSR Magdalena Machel (Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku), SSR Maciej Turek (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku) oraz SSR Piotr Wójcik (Sąd Rejonowy w Gdyni); mediator Michał Wysocki, a także ośrodki mediacyjne: Kościerskie Stowarzyszenie Mediacji oraz Centrum Zgody – Bartosz Poćwiardowski. Mediacje, szkolenia, porady prawne.

Konferencję poprzedziła zamknięta debata dla sędziów sądów okręgu gdańskiego z SSO Agnieszką Owczarewicz, która odbyła się w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9A.


Czytaj również:

Podsumowanie Tygodnia Mediacji 2018 w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

* * *

Pomorska kapituła projektu

Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego:

Prof. UG dr hab. Anna Machnikowska
Prorektor ds. kształcenia, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UG

Prof. UG dr hab. Sebastian Sykuna
Kierownik Katedry Zakładu Praw Człowieka i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji UG

Ze strony Wymiaru Sprawiedliwości:

SSO Rafał Terlecki
Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku

SSO Katarzyna Kazaniecka-Kapała
koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

SSR del. do SO Małgorzata Leśniewicz
w uznaniu zasług na polu mediacji

SSA Teresa Karczyńska-Szumilas
Członek Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

Ze strony przedsiębiorców:

Slawomir Halbryt
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza

Dr Zbigniew Canowiecki
Prezydent Pracodawców Pomorza

Wiesław Szajda
Prezes Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Ireneusz Pawłowski
Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji

Ze strony środowiska mediatorów:

Magda Dittmer

Bartosz Poćwiardowski

Ze strony Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku:

adw. Marek Karczmarzyk
Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku

adw. Anna Koziołkiewicz-Kozak

Ze strony Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku:

r. pr. Jerzy Mosek
Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

r. pr. Andrzej Bodakowski
mediator z Ośrodka Mediacji przy OIRP w Gdańsku

Ze strony Izby Notarialnej w Gdańsku:

not. Edyta Anna Pietrewicz
Dyrektor Ośrodka Mediacyjnego przy Izbie Notarialnej w Gdańsku

Czytaj również:

Podsumowanie Tygodnia Mediacji 2018 w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Galeria: 
Konferencja "Jak polubownie zakończyć trudny spór gospodarczy - casus Stadionu Narodowego"
Konferencja "Jak polubownie zakończyć trudny spór gospodarczy - casus Stadionu Narodowego"
Konferencja "Jak polubownie zakończyć trudny spór gospodarczy - casus Stadionu Narodowego"