-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Jak instytucje oceniają współpracę z Sądem Okręgowym w Gdańsku?

W ramach monitorowania działań podejmowanych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku na rzecz otoczenia społecznego Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku zwrócił się do instytucji publicznych, organizacji oraz osób fizycznych, z którymi Sąd na przestrzeni roku 2015 miał okazję współpracować przy doraźnych lub cyklicznych projektach (mediatorzy, organizacje pomocy społecznej, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, uczelnie wyższe, jednostki penitencjarne, korporacje prawnicze i in.) lub współpracuje stale w związku z realizacją zadań wymiaru sprawiedliwości (jednostki prokuratury, policji i służby więziennej, korporacje prawnicze, Rada Ławnicza, lokalne Instytucje Samorządu Terytorialnego), o ocenę tej współpracy.
 
Podmioty, które wzięły udział w niniejszym badaniu, codo zasady oceniły tę współpracę w sposób wysoce pozytywny, wskazując przede wszystkim na zasadność i konieczność podejmowanych przez Sąd inicjatyw. 
 
Pozytywnie ocenione zostały wszystkie obszary objęte badaniem, tj. wpływ podejmowanych działań na poprawę współpracy z Sądem, działania informacyjne oraz jakość komunikacji z Sądem. 
 
Mimo przewagi pozytywnych ocen respondenci również zwrócili uwagę na zagadnienia, które ich zdaniem wymagają pewnej poprawy. W kwestii ewentualnego zwiększenia działań podejmowanych przez Sąd respondenci w większości pozytywnie odnieśli się do tej możliwości, wskazując na obszary, w których Sąd mógłby zwiększyć dotychczasowe zaangażowanie. 
 
Warto podkreślić, że większość respondentów, którzy nie wskazali na konieczność zwiększenia prospołecznych działań Sądu, oceniło dotychczasową aktywność jako w zupełności wystarczającą, co również świadczy o tym, że spotyka się ona z uznaniem ze strony interesariuszy zewnętrznych.
 
Z treścią raportu można zapoznać się z pod poniższym linkiem.

 

Galeria: