-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Niniejsza strona zawiera najważniejsze informacje dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, a także w zakresie ułatwień dostępu do budynków Sądu dla osób z trudnościami w poruszaniu się, miejsc parkingowych, wind, oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W razie potrzeby większość spraw urzędowych w Sądzie mogą Państwo bez ograniczeń załatwić w towarzystwie oraz przy wsparciu wskazanych przez siebie osób trzecich (powyżej 16. roku życia).

Udział takich osób w czynnościach bezpośrednio związanych z toczącym się postępowaniem (np. obecność na sali podczas rozprawy lub posiedzenia czy dostęp do informacji ze sprawy, w szczególności do akt sądowych) możliwy jest jednak wyłącznie za zgodą Sędziego. Wnioski w takich sprawach powinny być kierowane drogą pisemną do Wydziału, w którym toczy się dana sprawa.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami Biura Obsługi Interesantów (BOI), a także wcześniejsze zgłaszanie pracownikom BOI ewentualnych potrzeb w zakresie oczekiwanej na terenie Sądu pomocy w poruszaniu się czy załatwieniu określonej sprawy.

Mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych, pracownicy Biura Obsługi Interesantów oraz ochrony Sądu Okręgowego w Gdańsku chętnie Państwu pomogą, w razie konieczności również poprzez odprowadzenie do odpowiednich pomieszczeń na terenie budynku Sądu.

 

Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów

Budynek przy ul. Nowe Ogrody 30/34

Kontakt telefoniczny:

 • 58 32-13-268 - sprawy karne
 • 58 32-13-269 - sprawy cywilne

Kontakt e-mail:

 

Budynek przy ul. 3 Maja 9A

Kontakt telefoniczny:

 • 58 32-42-813

Kontakt e-mail:

 

Kontakt z Sądem drogą elektroniczną możliwy jest również za pomocą:

UWAGA

Wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego we Gdańsku za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego czy elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U. 00.98.1071 z późn. zm.) i nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń związanych z toczącym się postępowaniem.

 

Portal Informacyjny

Dostęp do informacji o sprawach toczących się z Państwa udziałem możliwy jest również bez wychodzenia z domu za pośrednictwem Portalu Informacyjnego. Aby rozpocząć korzystanie z Portalu Informacyjnego, wymagana jest wcześniejsza rejestracja online, która wiąże się z jednorazową wizytą w najbliższym sądzie celem potwierdzenia tożsamości (nie dotyczy Sądu Rejonowego w Kościerzynie).

Informacje, które można uzyskać poprzez Portal Informacyjny, obejmują:

 • stan sprawy, tzn. na jakim etapie procedowania znajduje się teraz proces sądowy,
 • czynności wykonane przez sąd wraz z określeniem osoby odpowiedzialnej za jej wykonanie oraz daty (np. przekazanie akt biegłemu celem wydania opinii),
 • wyznaczone terminy posiedzeń,
 • dokumenty w sprawie wygenerowane przez sąd w postaci elektronicznej (pisma wychodzące, wyroki, postanowienia, uzasadnienia, protokoły z rozpraw),
 • dane dotyczące postępowania w niższej instancji o ile takie istnieją,
 • protokół elektroniczny z możliwością odsłuchania.

Więcej informacji oraz bezpośredni dostęp do portalu znajdą Państwo tutaj [KLIKNIJ TUTAJ].

 

Dostęp do budynków Sądu dla osób z trudnościami w poruszaniu się:

Ze względu na zabytkowy charakter budynku Sądu przy ul. Nowe Ogrody 30/34 należy liczyć się z występowaniem na jego terenie pewnych barier architektonicznych i ograniczeń technicznych. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Budynek przy ul. Nowe Ogrody 30/34 – dedykowane, wyposażone w podjazd wejście od strony ul. Strzeleckiej (z LEWEJ strony budynku – aby wyświetlić mapę, [KLIKNIJ TUTAJ]).

Z uwagi na względy bezpieczeństwa, aby wejść tą drogą na teren Sądu, prosimy skorzystać z dzwonka umieszczonego po PRAWEJ stronie od ww. wejścia. Pracownik ochrony, który otworzy wejście, pomoże Państwu dotrzeć do miejsca, w którym będą Państwo mogli załatwić swoją sprawę.
 

 • Budynek przy ul. 3 Maja 9A – główne wejście do Sądu (aby wyświetlić mapę, [KLIKNIJ TUTAJ]). Wejście jest wyposażone w podjazd.


UWAGA

Zgodnie z Regulaminem Bezpieczeństwa i Porządku w budynkach Sądu Okręgowego w Gdańsku przy ulicy Nowe Ogrody 30/34 oraz 3 Maja 9A wszystkie osoby wchodzące na teren Sądu zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzanej przez służbę ochrony obiektu. Kontrola ma na celu sprawdzenie osoby oraz wnoszonego przez nią bagażu. Kontrola polega na przejściu przez bramkę elektromagnetyczną służącą do wykrywania metali, lub/i sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali.

 

Kontakt telefoniczny do pracowników ochrony Sądu:

W sytuacjach nagłych mogą Państwo skontaktować się z ochroną Sądu pod następującymi numerami telefonów:

 • Budynek przy ul. Nowe Ogrody 30/34 – 58 32-13-135 (Portiernia Sądu).
 • Budynek przy ul. 3 Maja 9A – 58 32-42-777, 58 32-42-555.

 

Miejsca parkingowe dla os. niepełnosprawnych

 • Budynek przy ul. Nowe Ogrody 30/34 –  dedykowane miejsce od strony ul. Strzeleckiej oraz na terenie dziedzińca Sądu (aby wyświetlić mapę, [KLIKNIJ TUTAJ]).
 • Budynek przy ul. 3 Maja 9A – dedykowane miejsce po PRAWEJ stronie od wejścia głównego (aby wyświetlić mapę, [KLIKNIJ TUTAJ]).

 

Windy:

Oba budynki Sądu dysponują windami wyposażonymi w udogodnienia dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Windy znajdują się za bramkami bezpieczeństwa.
 

 • Budynek przy ul. Nowe Ogrody 30/34

WINDA I 
(duża winda po LEWEJ stronie od wejścia głównego – aby wyświetlić mapę, [KLIKNIJ TUTAJ])

- automatyczne drzwi, poręcze, łatwo dostępne przyciski oznaczone w języku Brailla;

- bezpośredni dostęp do wejścia / wyjścia dedykowanego dla osób z trudnościami w poruszaniu się (od strony ul. Strzeleckiej);

- bezpośredni dostęp do Centrum Obsługi Interesantów (BOI, Kasa, Punkt KRK, Biuro Podawcze) – LEWY PRZYCISK: „–1”;


UWAGA

Z uwagi na względy bezpieczeństwa powrót windą z terenu Centrum Obsługi na wyższe piętra Sądu lub do wyjścia możliwy jest tylko za pośrednictwem pracownika ochrony.

 

WINDA II
(mała winda po PRAWEJ stronie od wejścia głównego – 
aby wyświetlić mapę, [KLIKNIJ TUTAJ])

- powiadomienia głosowe, łatwo dostępne przyciski oznaczone w języku Brailla;

- bezpośredni dostęp do sal rozpraw: 201 i 243 (piętro II);

 

 • Budynek przy ul. 3 Maja 9A

WINDA I
(po LEWEJ stronie od wejścia głównego –
 aby wyświetlić mapę, [KLIKNIJ TUTAJ])

- automatyczne drzwi, powiadomienia głosowe, łatwo dostępne przyciski oznaczone w języku Brailla;

- bezpośredni dostęp do budynku „F” Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz budynku „E” Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku;

- bezpośredni dostęp do toalet dla interesantów (na każdym z pięter) przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (patrz: Toalety);

 

WINDA II
(po PRAWEJ stronie od wejścia głównego – 
aby wyświetlić mapę, [KLIKNIJ TUTAJ])

- automatyczne drzwi, powiadomienia głosowe, łatwo dostępne przyciski oznaczone w języku Brailla;

- bezpośredni dostęp do budynku „G” Sądu Okręgowego w Gdańsku;

 

Toalety

 • Budynek przy ul. Nowe Ogrody 30/34 – toaleta dla interesantów przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na terenie Centrum Obsługi Interesantów (patrz: Windy – WINDA I).
   
 • Budynek przy ul. 3 Maja 9A – toalety dla interesantów przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze w budynku „F” Sądu (patrz: Windy – WINDA I).