-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Tłumacze przysięgli - informacje


LISTA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH
[KLIKNIJ TUTAJ]

* * *

Wydział Tłumaczy Przysięgłych informuje, że w dniu 27 stycznia 2008 r. upłynął termin, w jakim można posługiwać się pieczęciami tłumacza przysięgłego wg starego wzoru (zamawianymi za pośrednictwem prezesów sądów okręgowych). Podkreślić należy, że stare pieczęcie po 27 stycznia 2008 r. są nieważne i opatrywane nimi tłumaczenia nie będę tłumaczeniami poświadczonymi. W związku z powyższym osoby, które jeszcze nie wymieniły pieczęci, powinny jak najszybciej złożyć odpowiedni wniosek w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko tłumacza, język którego dotyczą uprawnienia, numer TP, adres, pod który pieczęć powinna zostać wysłana, telefoniczny numer kontaktowy w razie jakichś wątpliwości, numer NIP konieczny do wystawienia faktury przez Mennicę Państwową. W celu zamówienia pieczęci można też skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Osoby, które wysłały wniosek w innej formie nie muszą tego robić ponownie. Pieczęcie wraz z fakturą Mennica przesyła pocztą kurierską. Koszt pieczęci to ok. 340 PLN płatne przelewem w terminie 14 dni od otrzymania.
 
Po otrzymaniu nowej pieczęci, starą należy zdać prezesowi sądu okręgowego, który zamówił ją dla tłumacza. Wnioski składane obecnie opracowywane są na bieżąco i przekazywane niezwłocznie do mennicy. Pieczęć jest wykonywana i wysłana do tłumacza w przeciągu miesiąca do dwóch od wpłynięcia wniosku. Osoby, które złożyły już wniosek o wykonanie pieczęci, jeszcze jej nie otrzymały proszone są o kontakt telefoniczny z Wydziałem Tłumaczy Przysięgłych (dotyczy przypadków, gdy od wpłynięcia wniosku upłynęło powyżej sześciu miesięcy).
 
Osoby, które nie złożyły wniosku o zamówienie pieczęci proszone są o jego niezwłoczne przesłanie na adres:
 
Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Organizacyjny
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
 
Więcej informacji dla tłumaczy przysięgłych i kandydatów na tłumaczy znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości [KLIKNIJ TUTAJ].