-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

III Pomorski Turniej Wiedzy o Prawie (2020)

Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Sąd Okręgowy w Gdańsku zapraszają uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego do udziału
w III Pomorskim Turnieju Wiedzy o Prawie.

 

Celami Turnieju są:

 1. poszerzenie i pogłębienie wiedzy uczniów o prawie oraz funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w naszym państwie,
 2. przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, przekazywanie praktycznej wiedzy prawnej,
 3. rozbudzanie zainteresowań uczniów – orientacja zawodowa,
 4. kształtowanie postaw szacunku do prawa,
 5. kształtowanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów,
 6. wspieranie ustawowych zadań szkoły ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych i prewencyjnych.

Etapy: szkolny, międzyszkolny oraz wojewódzki (finał).

Dyrektorzy zainteresowanych udziałem szkoły w Turnieju proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem i dokonanie zgłosznia do dnia 31 stycznia 2020 r. poprzez wypełnienie i przesłanie Karty zgłoszenia szkoły do Turnieju (Zał. nr 1 do Regulaminu) na adres poczty elektronicznej: 

joanna.demczyna@kuratorium.gda.pl 

Regulamin i szczegółowe informacje na temat Turnieju zamieszczone są na stronach Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Sądu Okręgowego w Gdańsku (poniżej).  

 

UWAGA

W związku z sygnałami, że umieszczony w Regulaminie link do poradnika "Przychodzi uczeń do prawnika" jest nieaktywny, informujemy, że poradnik jest możliwy do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości pod podanym niżej adresem:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/przychodzi-uczen-do-prawnika-innowacyjny-poradnik-prawny-dla-mlodziezy