-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

II Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku - zapowiedź

Kontynuując projekt edukacji prawnej młodzieży szkolnej Sąd Okręgowy w Gdańsku, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA oraz pomorskie korporacje prawnicze organizują

II Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej to przedsięwzięcie popularyzacyjno-edukacyjne skierowane w szczególności do młodzieży z klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (ale nie tylko), łączące działania na rzecz budowania świadomości prawnej oraz kształtowania pozytywnego wizerunku instytucji wymiaru sprawiedliwości jako przyjaznych obywatelowi.

W ramach obchodów na terenie województwa pomorskiego odbędzie się szereg wydarzeń, które przybliżą ich uczestnikom najważniejsze zagadnienia z dziedziny prawa oraz szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Będą to m.in.: wizyty sędziów, adwokatów, radców prawnych i przedstawicieli innych korporacji prawniczych w szkołach (ok. 100 placówek), wizyty sędziów, adwokatów i radców prawnych w domach opieki i klubach seniora, dni otwarte sądów i kancelarii, symulacje rozpraw (karnych oraz cywilnych), szkolenia dla nauczycieli, pokazy mediacji, konkursy krasomówcze i artystyczne, debaty i wiele innych.

U dołu strony przedstawiamy PROGRAM II Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

 

---

ZGŁOSZENIA SZKÓŁ

Placówki zainteresowane udziałem swoich klas w wydarzeniach II Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, na które rekrutacja odbywa się w Sądzie* (pokazy mediacji, symulacje, rekonstrukcje rozpraw historycznych, konkursy krasomówcze oraz debaty oksfordzkie), proszone są o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną do dnia 16 listopada 2017 r. na adres: k.ruszkowski@gdansk.so.gov.pl

Podczas zgłaszania grup należy podać: wybrane wydarzenie, preferowany termin/godzinę (w przypadku wydarzeń powtarzających również inne terminy/godziny, które Państwu pasują), łączną liczbę osób (uczniowie + opiekunowie), orientacyjny przedział wiekowy uczniów oraz dane kontaktowe (telefon oraz adres e-mail) opiekuna grupy bądź innej osoby kontaktowej.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zapisywanie uczniów według zasady „po jednej grupie z danej szkoły” na dane wydarzenie, jako grupę przyjmując maksymalnie 30 osób (uczniowie + opiekunowie). 

* na niektóre wydarzenia objęte programem II PTEP 2017 (spotkanie z dyrektorami, debata) Sąd nie prowadzi samodzielnej rekrutacji; w przypadku Dnia Otwartego rekrutacja została zamknięta na początku roku.
 

UWAGA (14.11.2017 r., godz. 11:00): Wciąż mamy WOLNE MIEJSCA na pokaz sztuki krasomówczej studentów prawa (wtorek - godz. 9:00) oraz rekonstrukcje rozpraw historycznych (środa - godz. 12:30 i 14:00). ZAPRASZAMY!

BRAK WOLNYCH MIEJSC na: pokazy mediacji (poniedziałek), symulacje rozpraw karnych (poniedziałek - godz.13:00, wtorek - cały dzień, piątek), symulacje rozpraw cywilnych (poniedziałek - godz.11:00, wtorek - godz. 12:00, piątek), rekonstrukcję historyczną #1 (środa - godz. 11:00) i debatę oksfordzką #2 (piątek - godz. 11:00). Na pozostałe terminy liczba miejsc bardzo ograniczona.

 

* * *

Zapraszamy również do wzięcia udziału w wydarzeniach II Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej przygotowanych przez inne środowiska prawnicze:

Dni otwarte Kancelarii Prawnej SENEKA (20-22 listopada 2017 r.) 

Dzień Otwarty Kancelarii Haase-Lex w Chwaszczynie (23 listopada 2017 r.)