-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

II Kongres Nauk Sądowych - komunikat nr 1

KOMUNIKAT NR 1
 
Komitet Organizacyjny Kongresu informuje, iż trwają prace przygotowujące II Kongres Nauk Sądowych. Planujemy, że Kongres odbędzie się w dniu 20 czerwca 2015 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.
 
Tematyka kongresu:
1. Zmiany w polskim postępowaniu karnym. Nowe podejście do zasady kontradyktoryjności.
2. Ustawa o biegłych sadowych. Status biegłego w Polsce.
 
Do wzięcia udziału w Kongresie zapraszamy wszystkich biegłych wpisanych na listy biegłych w sądach okręgowych, jak również osoby, które występują w sprawach karnych i cywilnych, jako biegli ad hoc oraz wszystkie osoby zainteresowane funkcjonowaniem biegłych w wymiarze sprawiedliwości.  
Zmiany kodeksu postępowania karnego, jakie mają wejść w życie 1 lipca 2015 mogą w sposób istotny zmienić sposób korzystania z dowodu z opinii biegłych, np. poprzez dopuszczenie możliwości wydawania opinii prywatnych. 
Drugim kluczowym problemem związanym z funkcjonowaniem biegłych w Polsce jest przygotowywany projekt ustawy o biegłych sadowych. W związku z tym ważne jest, aby środowisko biegłych mogło przedyskutować te kwestie i przedstawić na ich temat własne stanowisko.
 
Szczegółowe informacje organizacyjne będą ujęte w komunikacie nr 2, który ukaże się w styczniu 2015 roku.
 
Informacje na temat II KNS znajdą Państwo na stronie http://1kns.pl/2kns/
 
 
Komitet Organizacyjny                                                                             Komitet Naukowy
Dr med. Jerzy Pobocha                                                                     prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
 
 
 
Adres Komitetu Organizacyjnego:
Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
tel: 605-053-894 i 506-728-740
fax: 091 – 881-21-34