-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Finał konkursu Bałtyckich Zawodów Prawniczych w SO w Gdańsku

Sąd Okręgowy w Gdańsku włączył się w cykl wydarzeń organizowanych w ramach Baltic Moot Court (Bałtyckich Zawodów Prawniczych), które odbyły się w Gdyni w dniach 24-30 maja 2015 roku.

Jednym z nich był konkurs krasomówczy polegający na symulacji rozprawy apelacyjnej przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze (ICC), właściwym ds. naruszeń praw człowieka. Uczestnikami symulacji po stronach obrony i oskarżenia wystąpili uczniowie szkół średnich z Polski (Warszawa i Gdynia), Holandii (Haga), Rosji (Moskwa i Sankt Petersburg), Szwecji (Karlskrona) oraz Rumunii (Campulung), zaś w roli składu orzekającego sędziowie, wykładowcy prawa, asystenci katedry prawa, studenci prawa oraz osoby wskazane przez partnerów BMC, czyli Sąd Okręgowy w Gdańsku oraz Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, na terenie których odbyły się rundy wstępne konkursu.

W dniu 28 maja 2015 r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku miała miejsce runda finałowa konkursu.

Wystąpienia uczestników były oceniane na podstawie następujących kryteriów:

- zrozumiałość użytej argumentacji;

- biegłe posługiwanie się faktami;

- biegłe posługiwanie się przepisami prawa;

- logika argumentacji;

- umiejętność przekonywania;

- reakcja na pytania sędziów;

- biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim w dziedzinie prawa.

W rundzie finałowej skład sędziowski stanowiły: Pani Sędzia Dorota Zabłudowska jako przewodnicząca składu, Pani Sędzia Magdalena El-Hagin oraz - ze strony organizatorów - prawniczka z USA Pani Debra Lesse

W finale, prowadzonym na największej i najładniejszej sali Sądu Okręgowego w Gdańsku, zwyciężyli reprezentanci Rumunii, których przeciwnikiem była ekipa młodzieży z Gdyni. 

 

Galeria: 
Baltic Moot Court 2015
Baltic Moot Court 2015
Baltic Moot Court 2015
Baltic Moot Court 2015