-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Edukacja prawna - zagadnienia edukacyjne

Przedstawiamy propozycje zagadnień poruszanych podczas spotkań z młodzieżą szkolną, prowadzonych w ramach edukacji prawnej:

Młodzież w wieku 13-16:

 • „Co gimnazjalista powinien wiedzieć o prawie" - zdolność do czynności prawnych, odpowiedzialność deliktowa, zawieranie i wykonywanie umów, prawne aspekty korzystania z Internetu (prawo autorskie, ochrona wizerunku, cyberprzemoc i konsekwencje prawne hejtowania w sieci…).
 • „Mam prawo" - prawa dzieci w relacjach ze szkołą, nauczycielami, rodzicami, innymi dorosłymi. 

Młodzież starsza:

 • „Zanim podejmę pierwszą pracę" – podstawowe prawa i obowiązki pracownika, także z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 • „Uwaga! Prawo karne!" – zwrócenie uwagi na możliwość naruszania norm prawa karnego poprzez zachowania popularne wśród młodzieży;
 • „Być rodzicem..." – kwestie związane z prawami stanu (ustaleniem pochodzenia dziecka) czy obowiązkiem alimentacyjnym (ustalaniem zakresu, egzekucją);
 • „Kredyty, pożyczki - łatwo dostać, a potem...." – uświadamianie skutków prawnych pożyczania pieniędzy, zaciągania kredytów, w szczególności w zakresie egzekucji należności;
 • „Władza sądownicza chce się przedstawić" – kompendium informacji o sądach: czym one są, kto w nich pracuje, czym się zajmują;
 • „A może zostanę prawnikiem?" – przedstawienie obecnych możliwości pracy w wymiarze sprawiedliwości;
 • „Czy sądy odejdą do lamusa? - nowoczesne i przyszłościowe sposoby rozwiązywania sporów" – przedstawienie zagadnień z zakresu mediacji;
 • „Alert wyborczy" – rola sądów w czasie wyborów,

a także - w zależności od potrzeb - inne zagadnienia na gruncie prawa karnego, np. kwestie związane z narkotykami, paserstwem, kierowaniem pojazdami po użyciu alkoholu, kradzieżami i rozbojami, zaś na gruncie prawa cywilnego z kwestiami zakupów przez Internet, zawieraniem umów i dziedziczeniem.