-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Edukacja prawna - podejmowane działania

Działania Sądu Okręgowego w Gdańsku na rzecz edukacji prawnej

Maj 2014

Inauguracja „Dni Otwartych w Sądzie Okręgowym w Gdańsku"

Uważając, że najskuteczniejszym sposobem dotarcia do młodych ludzi będzie pokazanie im pracy wymiaru sprawiedliwości od podszewki, w maju 2014 rPrezes Sądu Okręgowego w Gdańsku zainaugurował w Sądzie „Dni Otwarte”, w ramach których młodzież z pomorskich szkół otrzymała możliwość odwiedzenia zabytkowego budynku Sądu przy ul. Nowe Ogrody 30/34 i obserwowania prawdziwych rozpraw karnych.

Inicjatywa od razu spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem szkół oraz placówek oświatowych, w związku z czym już od 2015 r. „Dni Otwarte”  odbywają się w Sądzie Okręgowym w Gdańsku cztery razy do roku: w marcu, maju, wrześniu i listopadziePrzy ich okazji sędziowie prowadzący rozprawy, w których uczestniczy młodzież, zapoznają ją z przedmiotem rozpoznawanych spraw, omawiają najważniejsze zasady postępowania sądowego, wyjaśniają role jego poszczególnych uczestników, a także odpowiadają na zadawane pytania.

 

--
Październik 2014

Debata z nauczycielami i uczniami pt. „Budowanie świadomości prawnej młodzieży”

17 października 2014 r. w ramach zorganizowanego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku cyklu debat poświęconych relacji sądów ze środowiskiem społeczno-instytucjonalnym odbył się panel pt. „Budowanie świadomości prawnej młodzieży”, w którym wzięli udział dyrektorzy trójmiejskich liceów, pedagodzy, mediatorzy oraz sami uczniowie.

Jednym z wniosków wypracowanych podczas tej debaty była koncepcja powołania tzw. Rady Programowej przy Prezesie Sądu Okręgowego w Gdańsku, której zadaniem miała być koordynacja i konsolidacja działań podmiotów tworzących wymiar sprawiedliwości (sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i mediatorów) oraz placówek edukacyjnych w celu jak najlepszego dotarcia do młodzieży szkolnej z wiedzą na temat wymiaru sprawiedliwości oraz prawa. Na podstawie wspólnych doświadczeń przedstawicieli środowisk, które weszły w skład Rady, zostały opracowane ramowe założenia możliwej współpracy na linii sądy-szkoły, a także lista interesujących zagadnień, które mogą zostać poruszone podczas spotkań prawników z młodzieżą.

Zapoczątkowane działania pociągnęły za sobą wyznaczenie w każdym z 11 sądów rejonowych okręgu gdańskiego sędziego-koordynatora, z którym przedstawiciele szkół mogą bezpośrednio kontaktować się w celu zasięgnięcia wiedzy odnośnie edukacji prawnej oraz dokonania pierwszych ustaleń, np. odnośnie możliwości uczestnictwa uczniów w rozprawie sądowej lub zaproszenia sędziego na spotkanie z młodzieżą na terenie szkoły.

 

--
Październik 2014

Inauguracja symulacji rozpraw cywilnych dla młodzieży

28 października 2014 r. na zaproszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku młodzież z 3 sopockich liceów ogólnokształcących wzięła udział w pierwszej w gdańskim Sądzie symulacji rozprawy cywilnej połączonej z prezentacją możliwości protokołu elektronicznego. Choć sama rozprawa i nazwiska stron były fikcyjne, jej przedmiot oraz wszystkie zdarzenia, które miały miejsce w jej trakcie, oparte były na rzeczywistych sytuacjach spotykanych na salach rozpraw.

Sukces przedsięwzięcia zachęcił władze Sądu do jego włączenia w repertuar stałych działań edukacyjnych. Atutem symulacji jest oryginalny scenariusz oraz zaangażowanie do ról aktorskich sędziów oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych, którzy po zakończeniu symulacji omawiają uczniom jej poszczególne etapy, wyjaśniając na przykładzie odegranych przez siebie scen, jakie zachowania są dopuszczalne przed Sądem, a jakie nie (przykładowo: jakie konsekwencje może mieć nie odebranie wezwania sądowego).

Ponadto symulacje rozpraw cywilnych oferują młodzieży możliwość uczestniczenia w pokazowym posiedzeniu sądu, w jakim nie może wziąć udziału podczas „Dni Otwartych” (z uwagi na treść art. 152 kpc.: Na posiedzenia jawne wstęp na salę sądową mają - poza stronami i osobami wezwanymi - tylko osoby pełnoletnie).

 

--

Marzec 2015

Szkolenie z podstaw prawa pracy dla dyrektorów szkół

Jako że brak odpowiedniej wiedzy i materiałów stanowi dla nauczycieli jedną z największych przeszkód do wprowadzania zagadnień z zakresu prawa do scenariuszy szkolnych lekcji, kierownictwo Sądu Okręgowego w Gdańsku nawiązało współpracę z Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Ośrodkiem Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku.

W ramach tej współpracy w marcu 2015 r. zostało zorganizowane bezpłatne szkolenie z podstaw prawa pracy dla blisko 60 dyrektorów gdańskich szkół (wszystkie szczeble) oraz innych placówek oświatowych. Szkolenie przeprowadziła przez Przewodnicząca VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Gdańsku -  SSO Katarzyna Antoniewicz.

--

Maj 2015

Inauguracja „Dni z Historią” w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

6 maja 2015 r. w ramach obchodów 70-lecia Sądu Okręgowego w Gdańsku na terenie Sądu odbył się pierwszy „Dzień z historią”. Jest to wydarzenie popularno-edukacyjne, którego główną atrakcją jest odtworzenie przebiegu 18-wiecznego sądu nad czarownicą z udziałem profesjonalnej grupy rekonstrukcyjnej oraz sędziów sądów okręgu gdańskiego. Pokazowi towarzyszy interaktywna gra miejska na terenie budynku Sądu, podczas której uczestnicy (głównie młodsze dzieci) podejmują się rozwiązania zagadki kryminalnej sprzed lat.

Podobnie jak symulacje rozpraw „Dzień z Historią” również wpisał się kalendarz wydarzeń związanych z edukacją prawną w tutejszym sądzie. W maju 2016 r. została zorganizowana jego wieczorowa wersja, która odbyła się pod znakiem „Europejskiej Noc Muzeów 2016”.

Dodatkową atrakcją, która została przygotowana specjalnie na obchody 70-lecia Sądu, była możliwość wizyty w stylizowanym na lata 20./30. XX wieku gabinecie sędziego. Przygotowanie i wyposażenie gabinetu odbyło się we współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska.

 

--
Październik 2015

„Dzień Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej” oraz podpisanie porozumienia między Sądem Okręgowym w Gdańsku, Miastem Gdańsk i Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku

13 października 2015 r. w ramach obchodów „Tygodnia Mediacji 2015” w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w Gdańsku został zorganizowany „Dzień Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej”. W jego trakcie odbyły się dwie symulacje mediacji rówieśniczej, przygotowane przez uczniów Gimnazjum nr 21 w Gdańsku pod kierunkiem psychologa i doświadczonej mediator - Katarzyny Stryjek. Ponadto w jego ramach młodzi mediatorzy udzielali informacji oraz porad osobom zainteresowanym tym typem mediacji.

Zwieńczeniem „Dnia” było uroczyste podpisanie na terenie Sądu porozumienia i aktu powołującego Centrum Mediacji Szkolnych i Rówieśniczych przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 w Gdańsku. Jego sygnatariuszami oprócz Pani Katarzyny Stryjek byli Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej - Piotr Kowalczuk oraz Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku - Sędzia dr Przemysław Banasik.

Zadaniem CMSiR jest służenie wsparciem i informacją w zakresie mediacji szkolnych i rówieśniczych, a także koordynowanie warsztatów i zajęć edukacyjnych, skierowanych zarówno do uczniów, jak i grona pedagogicznego (dotychczasowa działalność zespołu zaowocowała m.in. serią szkoleń z zagadnień mediacji, którą zostali objęci dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych w Gdańsku).

 

--
Grudzień 2015

Konferencja pt. „Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów w szkole” oraz podpisanie porozumienia między Sądem Okręgowym w Gdańsku a Kuratorium Oświaty w Gdańsku

10 grudnia 2015 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się konferencja poświęcona promowaniu mediacja szkolnej i mediacji rówieśniczej, skierowana do dyrektorów, nauczycieli oraz pedagogów i psychologów z gdańskich szkół. Jej organizatorami byli Prezydent Miasta Gdańska, Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, Pomorski Kurator Oświaty oraz Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku.

W jej trakcie miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między Sądem Okręgowym w Gdańsku i Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Zgodnie z porozumieniem jednym z najważniejszych zadań obu instytucji ma być działanie na rzecz wprowadzania w pomorskich szkołach mediacji rówieśniczej jako narzędzia rozwiązywania konfliktów.

W konferencji wzięło udział około 200-250 osób.

 

--
Marzec 2016

II konferencja pt. „Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów w szkole”

Druga edycja konferencji poświęconej promowaniu mediacji rówieśniczej została zorganizowana 23 marca 2016 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Tym razem wydarzenie zostało skierowane do przedstawicieli gdyńskich szkół.

Organizatorami konferencji byli Prezydent Miasta Gdyni, Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, Pomorski Kurator Oświaty oraz Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku. Honorowy patronat nad nią objęli Rzecznik Praw Dziecka oraz Prezydent Miasta Gdyni.

W konferencji wzięło udział ponad 150 osób.

 

--
Maj 2016

Inauguracja „Tygodnia Edukacji Prawnej”  w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Dążąc do skonsolidowania prowadzonych przez siebie działań edukacyjnych, w dniach 11-14 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku zorganizował cykl wydarzeń popularno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z pomorskich szkół pod nazwąTydzień Edukacji Prawnej”. W jego ramach odbyły się:

  • symulacje współczesnych rozpraw cywilnych;
  • "Dzień Otwarty";
  • „Noc z Historią” (oficjalny element programu Europejskiej Nocy Muzeów 2016).

Powodzenie przedsięwzięcia zachęciło władze Sądu do rozszerzenia jego formuły w kolejnym roku o obszar całego okręgu gdańskiego.

 

--
Maj 2016

Konferencja pt. „Obywatel a edukacja prawna”

23 maja 2016 r. w ramach obchodzonego na całym świecie „Dnia Wymiaru Sprawiedliwości”  w gdańskim Dworze Artusa odbyła się konferencja poświęcona problematyce budowania świadomości oraz wiedzy prawnej dzieci, młodzieży i dorosłych. Podczas konferencji zostały zaprezentowane dotychczasowe działania na tym polu podejmowane przez pomorski wymiar sprawiedliwości we współpracy z lokalnymi środowiskami pedagogicznymi oraz akademickimi, a także nowe perspektywy i możliwości. W jej ramach odbyły się m.in. panele poświęcone edukacji prawnej młodzieży oraz edukacji o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, w tym o mediacji w szkołach.

Organizatorami konferencji byli Sąd Okręgowy w Gdańsku, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Miasto Gdańsk. Honorowy patronat nad nią objęli Prezydent Miasta Gdańska oraz Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych.

W konferencji wzięło udział ponad 60 osób.

 

--
Październik 2016

Konferencja pt. „Prawa i obowiązki: dyrektor, nauczyciel, rodzic, uczeń”

Trzecia wspólna konferencja Sądu Okręgowego w Gdańsku i Kuratorium Oświaty w Gdańsku odbyła się 17 października 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie stanowiło element dyskusji nad kształtem przyszłego prawa oświatowego, zaś wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in. kwestie związane z edukacją prawną (w tym młodzieży szkolnej) oraz wykorzystaniem mediacji jako narzędzia  rozwiązywania konfliktów w szkołach.

Konferencja odbyła się z udziałem przedstawicieli Rządu oraz Parlamentu RP, reprezentantów środowisk oświatowych, prawniczych, psychologów, mediatorów, inspektorów pracy oraz przedstawicieli związków zawodowych pracowników oświaty.

Organizatorami konferencji byli Wojewoda Pomorski, Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz Pomorski Kurator Oświaty. Honorowy patronat nad nią objęli Minister Sprawiedliwości, Minister Edukacji Narodowej oraz Rzecznik Praw Dziecka.

W konferencji wzięło udział około 400 osób.

 

--
Marzec 2017

Pierwsza edycja „Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej”

Rozwijając działania na rzecz edukacji prawnej Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Sąd Okręgowy w Gdańsku, Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz pomorskie korporacje prawnicze zorganizowały w dniach 13-17 marca 2017 r. pierwszy „Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej”.

W ramach obchodów odbył się szereg wydarzeń przybliżających młodzieży funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości oraz najważniejsze zagadnienia z dziedziny prawa: spotkania z prawnikami w szkołach, dni otwarte sądów i kancelarii, symulacje rozpraw (karnych oraz cywilnych), pokazy mediacji, konkursy krasomówcze i artystyczne, debaty oksfordzkie i inne.

Według bardzo ogólnych szacunków w wydarzeniach, które odbyły się na terenie samych tylko sądów, kancelarii prawniczych oraz szkół, wzięło udział około 4,5 tys. osób, jednak ich rzeczywista liczba mogła być jeszcze wyższa. Nie byłoby to możliwe bez wysiłku i zaangażowania wielkiej liczby osób - sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także szeregowych pracowników sądów, prokuratur, kancelarii oraz jednostek penitencjarnych.

W sądach rejonowych dla młodszych uczniów przygotowano wycieczki po budynkach, a także – jak w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku i Sądzie Rejonowym w Sopocie – symulacje rozpraw, w których wzięli udział podopieczni lokalnych przedszkoli.

Poza młodzieżą z oferty „Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej” mogły skorzystać również osoby dorosłe. W Sądzie Okręgowym w Gdańsku szkolenie dla dyrektorów szkół podstawowych poświęcone współpracy szkoły z sądem rodzinnym na tle spraw rodzinnych i nieletnich przeprowadziła wizytator ds. rodzinnych i nieletnich – SSO Ewa Ważny. Z kolei Przewodnicząca XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku – SSR Elżbieta Gąsiorowska odbyła w Dziennym Domu Pomocy 'Pod Cisem' w Gdańsku spotkanie z seniorami pt. „Senior jako spadkodawca”.

 

Podsumowanie „Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej”  znajdą Państwo TUTAJ.

--

Czerwiec 2017

Patronat honorowy Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku nad konferencją pt.
„Społeczne trudności dzieci w systemie szkolnym. Sprawdzone metody korekty zachowań, algorytm postępowania, sposoby monitorowania zmian”

Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku SSA dr Przemysław Banasik objął patronatem konferencję dla psychologów i pedagogów pt. „Społeczne trudności dzieci w systemie szkolnym. Sprawdzone metody korekty zachowań, algorytm postępowania, sposoby monitorowania zmian”, która odbyła się 19 czerwca 2017 r. na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej.

Konferencja została zorganizowana przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 'Centrum Rozwoju' oraz Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin i miała na celu prezentację sprawdzonych metod postępowania wobec dzieci i młodzieży angażującej się w zachowania niebezpieczne oraz z problemami natury behawioralnej, psychologicznej i in. 

Podczas konferencji swój wykład nt. procedur postępowania nauczycieli i procedur sądowych w przypadku niebezpiecznych zachowań i braku współpracy z rodzicami przedstawiła SSO Ewy Ważny.

--

Wrzesień 2017

Konferencja pt. "Problemy społeczne młodzieży szkolnej"

Zorganizowana w Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 27 września 2017 r. konferencja została skierowana do dyrektorów, nauczycieli, psychologów i pedagogów szkół i placówek edukacyjnych województwa pomorskiego. Jej celem było pogłębienie wiedzy tych osób w przedmiocie problemów społecznych młodzieży – ich rozpoznawania, efektywnego reagowania na nie oraz skutecznej profilaktyki, czemu służył interdyscyplinarny charakter przedsięwzięcia, obejmujący zagadnienia z dziedziny edukacji, prawa, medycyny oraz psychologii.

Wśród gości konferencji znaleźli się m.in. gdańscy sędziowie rodzinni: SSR del. do SO Agnieszka Oczkowska-Kochańska (II Wydział Cywilny Rodzinny Sądu Okręgowego w Gdańsku) oraz SSR Wiesława Breza-Kłos (Przewodnicząca IV Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku), którzy przybliżyli słuchaczom możliwe działania sądu rodzinnego wobec problemów społecznych młodzieży w kontekście przepisów Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich  oraz zagadnienia związane z ograniczeniem władzy rodzicielskiej (przyczyny ingerencji we władzę rodzicielską, sposoby ograniczania władzy rodzicielskiej), wynikające z przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Z kolei Kurator Okręgowy w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, dr Krzysztof Stasiak, w swoim wystąpieniu przedstawił, w jaki sposób nadzór kuratora sądowego nad nieletnim i podejmowane przez kuratora działania mogą przyczynić się do rozwiązania niektórych problemów społecznych występujących u dzieci.

Organizatorami konferencji byli Pomorski Kurator Oświaty oraz Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku. Honorowy patronat nad nią objęła Minister Edukacji Narodowej.

 

--

Listopad 2017

Druga edycja „Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej”

II "Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej" odbył się w dniach 20-24 listopada 2017 r. Jak poprzednio w okręgu gdańskim zostały zorganizowane wydarzenia popularyzacyjno-edukacyjne dla młodzieży z pomorskich szkół, przybliżające jej zasady funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości, przebieg postępowań sądowych, kulisy zawodów prawniczych, a także angażujące uczniów do zastanowienia się i dyskusji nad takimi zagadnieniami jak: sprawiedliwość, demokracja czy prawa obywatelskie. W samym Sądzie Okręgowym w Gdańsku w wydarzeniach II PTEP wzięło udział ponad 2100 uczniów i opiekunów z 44 placówek oświatowychPopularność atrakcji zorganizowanych w ramach pierwszej edycji Tygodnia zachęciła organizatorów do powtórzenia większości z nich, choć i tym razem szkół zainteresowanych udziałem okazało się więcej niż dostępnych miejsc. 

Obchody poprzedziło rozstrzygnięcie dwóch konkursów zorganizowanych przez Sąd i Kuratorium Oświaty w Gdańsku – jeden skierowany był do uczniów i polegał na stworzeniu pracy plastycznej (lub wizualnej z wykorzystaniem gry aktorskiej) na temat „Trójpodział władzy”; natomiast drugi do nauczycieli i polegał na opracowaniu scenariusza zajęć z zakresu edukacji prawnej. Liczba indywidualnych prac plastycznych zgłoszonych do pierwszego z nich wyniosła 48; spośród nich komisja pod przewodnictwem Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku SSO Leszka Jantowskiego wyłoniła te najlepsze, które nagrodziła upominkami rzeczowymi. Do drugiego z konkursów zostały zgłoszone 4 scenariusze, spośród których najwyższą ocenę komisji otrzymał projekt Pani Magdaleny Ankiewicz-Kopickiej, nauczyciela z X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, pt. „Wokół prawa – wiem więcej!”.

  

Obszerne podsumowanie II "Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej”  w Sądzie Okręgowym w Gdańsku znajdą Państwo TUTAJ.

--

Marzec 2018

Trzecia edycja „Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej” / Pomorski Turniej Wiedzy o Prawie
 
Trzecia edycja „Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej” odbyła się w dniach 12-16 marca 2018 r. Organizatorami przedsięwzięcia byli ponownie: Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, Pomorski Kurator Oświaty, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Okręgowa Izba Radców Prawnych.
 
Jak dotychczas w trakcie obchodów odbyły się m.in.: dni otwarte sądów i kancelarii prawnych, symulacje rozpraw, szkolenia dla nauczycieli, pokazy mediacji, debaty, odwiedziny przedstawicieli zawodów prawniczych w szkołach (a także domach opieki i klubach seniora!).
 
Wyjątkowym wydarzeniem III PTEP w Sądzie Okręgowym w Gdańsku była polsko-niemiecka debata pt. „Sąd i media - doświadczenia, porównanie, koncepcje”, poświęcona współpracy jednostek wymiaru sprawiedliwości, w szczególności sądów, ze środkami masowego przekazu w Polsce i Niemczech. W debacie, zorganizowanej w ramach partnerskiej współpracy z Wyższym Sądem Krajowym w Oldenburgu, wzięli udział rzecznicy prasowi Sądów i Prokuratur: Pan Sędzia Tomasz Adamski (Sąd Okręgowy w Gdańsku), Pani Sędzia Bettina von Teichman (Wyższy Sąd Krajowy w Oldenburgu), Pani Sędzia Joanna Zdzienicka-Wiśniewska (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku), Pan Prokurator Maciej Załęski (Prokuratura Regionalna w Gdańsku) oraz Pani Prokurator Grażyna Wawryniuk (Prokuratura Okręgowa w Gdańsku), a także goście specjalni wydarzenia: Prezes Sądu w Oldenburgu - Pani Sędzia Anke van Hove, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – Pan Sędzia Rafał Ryś, Prokurator Okręgowy w Gdańsku – Pani Prokurator Teresa Rutkowska-Szmydyńska oraz dziekani samorządów adwokackich i radcowskich – adw. Dariusz Strzelecki i r.pr. Jerzy Mosek. Dyskusji w charakterze publiczności przysłuchiwali się zaproszeni uczniowie z 3 różnych szkół.
 
Podobnie jak podczas poprzednich edycji PTEP współpraca Sądu i Kuratorium Oświaty zaowocowała dedykowanym seminarium dla dyrektorów szkół, które zostało poświęcone omówieniu roli szkoły w sytuacji problemów ucznia i konfliktu między rodzicami w świetle obowiązującego prawa oraz odpowiedzialności karnej dyrektora szkoły oraz ochronie prawnej osoby pełniącej funkcję publiczną. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem – wzięło w nim udział ponad 50 dyrektorów pomorskich placówek oświatowych.  
 
Na zakończenie III PTEP w Sądzie Okręgowym w Gdańsku odbył się finał Pomorskiego Turnieju Wiedzy o Prawie – pierwszego wojewódzkiego konkursu wiedzy o prawie dla młodzieży gimnazjalnej. Organizatorami konkursu byli: Pomorski Kurator Oświaty, Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku,  Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku oraz Prokuratura Regionalna w Gdańsku
 
W finałowej rywalizacji zmierzyło się ze sobą sześcioro uczniów z 5 szkół, którzy wcześniej przeszli przez szkolny i międzyszkolny etap Turnieju. Finaliści otrzymali za zadanie odpowiedzieć w formie ustnej na 2 pytania otwarte, zaś ich odpowiedzi oceniała Komisja w składzie: Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, Pomorski Wicekurator Oświaty, Koordynator ds. edukacji prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, St. Wizytator w Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz przedstawiciele izb adwokackich i radcowskich. Zwycięstwo w konkursie, oprócz nagród rzeczowych, uprawniło laureatów do otrzymania na świadectwach ukończenia szkół dodatkowych punktów wymaganych w procesach rekrutacyjnych do szkół średnich. W trakcie obchodów III PTEP sam Sąd Okręgowy w Gdańsku odwiedziło blisko 1300 osób z 29 różnych placówek.
 
 
Obszerne podsumowanie III "Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej”  w Sądzie Okręgowym w Gdańsku znajdą Państwo TUTAJ.
 
--
Listopad 2018
Czwarta edycja „Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej”

Czwarta edycja Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej odbyła się w dniach 19-23 listopada 2018 r. W trakcie Tygodnia oraz wybranych listopadowych dni odbyły się liczne spotkania dla uczniów i nauczycieli z prawnikami, symulacje rozpraw, odwiedziny przedstawicieli zawodów prawniczych w domach opieki i klubach seniora, pokazy mediacji oraz debaty oksfordzkie.

Zainteresowaniem cieszyły się symulacje rozpraw cywilnych i karnych, które przygotowali sędziowie orzekający na co dzień w sądach okręgu gdańskiego oraz prokuratorzy Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku. Symulacje rozpraw dla dzieci i młodzieży w różnym wieku przygotowały również Sądy Rejonowe Gdańsk-Południe i Gdańsk-Północ w Gdańsku. Szczególnie barwne okazały się te dla młodszej publiczności, które zostały oparte na motywach klasycznych bajek i wierszy: proces wilka z bajki o Czerwonym Kapturku oskarżonego o zjedzenie babci, proces cywilny o odszkodowanie na kanwie historii o Pawle i Gawle, procesy karne czarownicy z bajki o Jasiu i Małgosi.

Podobnie jak podczas poprzednich edycji Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku przygotowało dla młodzieży 2 pokazy mediacji rówieśniczej, a dla uczniów, którzy chcieli zobaczyć rzeczywiste rozprawy, Sąd Okręgowy w Gdańsku i Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku tradycyjnie zorganizowały Dzień Otwarty. Analogicznie jak w trakcie poprzednich edycji odbył się również turniej debat oksfordzkich, w którym uczestniczyli licealiści z 6 gdańskich i gdyńskich szkół, oraz spotkanie dla dyrektorów szkół z sędzią rodzinnym SSO Ewą Ważny, poświęcone problemom uczniów na tle konfliktów rodziców w dziećmi w przepisach prawa i praktyce sądowej, w którym wzięło udział 70 dyrektorów pomorskich placówek oświatowych

Środkowy dzień obchodów upłynął pod znakiem konkursu dla uczniów na symulację rozprawy, w którym to oni wcielali się w rolę sądu i pozostałych uczestników procesu. W rywalizacji wzięły udział grupy z klasy policyjnej z Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie oraz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie.

Szczególne podziękowania za wsparcie obchodów na terenie Malborka należą się Dyrektorowi Zakładu Karnego w Malborku ppłk Mirosławowi Burczykowi oraz funkcjonariusz Służby Więziennej mjr Agnieszce Kić, którzy zorganizowali młodzieży z malborskich szkół niepowtarzalną możliwość zwiedzenia jednostki penitencjarnej.

W trakcie obchodów Sąd Okręgowy w Gdańsku odwiedziło około 960 osób

 

Obszerne podsumowanie 4. "Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej”  w Sądzie Okręgowym w Gdańsku znajdą Państwo TUTAJ.

--
Kwiecień 2019

Piąta edycja „Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej” / II Pomorski Turniej Wiedzy o Prawie

W dniach 1-5 kwietnia 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku odbył się 5. Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej. Tak jak w latach ubiegłych, Sąd we współpracy z Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „IUSTITIA” oraz pomorskimi środowiskami prawniczymi zorganizowali dla uczniów, nauczycieli oraz seniorów liczne wydarzenia popularyzacyjno-edukacyjne z dziedziny prawa i wymiaru sprawiedliwości.

W ramach oficjalnych obchodów - choć jeszcze w tygodniu poprzedzającym - w Sądzie Okręgowym w Gdańsku odbył się długo wyczekiwany finał II Pomorskiego Turnieju Wiedzy o Prawie. Spośród kilkuset uczestników z całego województwa pomorskiego dotarło do niego 11 uczniów

W trakcie obchodów Sąd Okręgowy w Gdańsku odwiedziło około 1000 osób, które uczestniczyły w prawdziwych rozprawach, symulacjach rozpraw (cywilnych i karnych), pokazach mediacji rówieśniczej oraz debatach oksfordzkich.

Na zakończenie wydarzeń PTEP w Sądzie Okręgowym został rozstrzygnięty konkurs artystyczny dla młodzieży nt. „Praca Prawnika”. Spośród wszystkich złożonych dzieł Komisja złożona z przedstawicieli Sądu, Kuratorium, Prokuratury oraz Izby Radców wyłoniła 6 najlepszych prac, których autorzy otrzymają ufundowane przez organizatorów i partnerów nagrody rzeczowe. Zwycięskie obrazy można obejrzeć tutaj.

W ramach obchodów odbyły się także tradycyjne zajęcia dla seniorów, które tym razem w Klubie Osiedlowym Szafir w Gdańsku poprowadziła Pani adw. Oliwia Likierska (5 kwietnia). Tematem spotkania był: "Senior jako konsument".

 

Obszerne podsumowanie 5. "Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej”  w Sądzie Okręgowym w Gdańsku znajdą Państwo TUTAJ.
 
--

Inne działania:

Inną formą wspierania edukacji prawnej, w którą od kilku lat angażuje się Sąd Okręgowy w Gdańsku, jest współorganizowanie konkursów krasomówczych dla studentów prawa. Są to przedsięwzięcia przygotowywane we współpracy ze Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA, skierowane do osób, które wiążą swoją przyszłość z zawodem prawnika i dla których gdański Sąd być może kiedyś stanie się prawdziwym miejscem pracy. Jednak zanim to nastąpi, co roku stają oni w szranki, aby w zabytkowej sali rozpraw nr 101 zmagać się między sobą na słowa i argumenty. Konkursy polegają na wygłoszeniu 10-minutowej mowy kończącej postępowanie przed sądem pierwszej instancji, zaś podstawę wystąpień uczestników kazusy z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz administracyjnego, opracowane na bazie rzeczywistych spraw. Każdej ze stron przysługuje prawo do 3-minutowej repliki.

Konkursy takie jak ten to dla studentów doskonała okazja, aby w praktyce sprawdzić posiadaną wiedzę oraz szlifować zdobyte umiejętności pod okiem profesjonalnego jury, któremu tradycyjnie przewodniczy Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, a w którego składzie znajdują się również Dziekani Rad pomorskich izb prawniczych oraz przedstawiciele Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Dla młodych ludzi jest to również niepowtarzalna szansa na poznanie swoich możliwości i podjęcie życiowych decyzji co do dalszego kierunku budowania kariery.

 

Ponadto, w latach 2015-2016 Sąd Okręgowy w Gdańsku uczestniczył w dystrybucji przygotowanych i nieodpłatnie udostępnionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości publikacji pt. „Przychodzi uczeń do prawnika…” oraz „Obywatel w postępowaniu karnym”. Pierwsza z nich to podzielony na dwie części (przeznaczone odpowiednio dla odbiorców gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) podręcznik, opracowany w oparciu o wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i nauczycieli, w którym Czytelnicy mogą znaleźć odpowiedzi i informacje dotyczące zagadnień związanych m.in. z:  pobieraniem plików ze stron internetowych, korzystaniem z portali społecznościowych i ochroną wizerunku w internecie, stalkingiem, prawami konsumenta czy odpowiedzialnością prawną osób poniżej 18. roku życia. W publikacji zostały również przedstawione zawody prawnicze oraz przebieg postępowań sądowych.

Drugie z wydawnictw z kolei służyło przybliżeniu uczniom najważniejszych zagadnień dotyczących wymiaru sprawiedliwości w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania karnego oraz praw i obowiązków obywatela przed Sądem.

UWAGA: Wszyscy zainteresowani, którzy chcieliby zapoznać się z treścią obu podręczników, a także wykorzystać je do prowadzenia zajęć w szkołach, mogą w każdej chwili bezpłatnie pobrać je ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, klikając na znajdujący się na naszej stronie link: Działalność Ministerstwa