-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Edukacja prawna

Niska świadomość prawna oraz związane z nią wykluczenie prawne to z punktu widzenia budowania społeczeństwa obywatelskiego jedne z najpoważniejszych zagrożeń. Podstawowe braki w wiedzy, nieumiejętność radzenia sobie w gąszczu przepisów, brak szacunku do prawa oraz wymiaru sprawiedliwości to tylko niektóre z objawów takiego stanu rzeczy.

Jeszcze do niedawna głównym, jeżeli nie jedynym, źródłem, z którego młodzież szkolna mogła czerpać informacje o wymiarze sprawiedliwości oraz prawie, był ekran telewizora, a przecież z uwagi na swój wiek i dopiero kształtujące się postawy to właśnie ta grupa odbiorców jest szczególnie istotna w kontekście kształtowania kultury i wiedzy prawnej.

Od kilku lat na szczęście jest zauważalne odwrócenie tego trendu, zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym. Również dla Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz sądów okręgu gdańskiego edukacja prawa młodzieży jest obecnie jednym z priorytetów ich pozaorzeczniczej działalności.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi oraz dotychczasowymi działaniami na rzecz edukacji prawnej w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku. Na niniejszej stronie znajdą Państwo również m.in. kontakty do sędziów-koordynatorów ds. współpracy ze szkołami w poszczególnych Sądach oraz informację o Dniach Otwartych w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Wszystkich poszukujących praktycznych materiałów edukacyjnych zachęcamy natomiast do odwiedzenia strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, na której znajdują się udostępnione do pobrania przystępne opracowania z zakresu edukacji prawnej.