-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Dni Otwarte w Sądzie w roku 2018

Sąd Okręgowy w Gdańsku ma przyjemność poinformować, że w roku 2018 organizuje
 
V edycję Dni Otwartych w Sądzie
 
dla uczniów z pomorskich szkół.
 
Dni Otwarte w Sądzie stanowią element programu edukacji prawnej młodzieży,  skierowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych (VII i VIII), klas gimnazjalnych oraz szkół średnich. 
 
W ramach Dnia Otwartego uczniowie otrzymują możliwość odwiedzenia historycznego budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34 i wzięcia udziału w charakterze publiczności w prawdziwych rozprawach sądowych w sprawach karnych, przy okazji których sędziowie zapoznają młodzież z przedmiotem rozpoznawanych spraw, omawiają najważniejsze zasady prowadzenia postępowania sądowego, wyjaśniają role poszczególnych uczestników rozprawy, a także odpowiadają na zadawane pytania.* 
 
HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH W SĄDZIE W ROKU 2018
 
15 marca 2018 r. (czwartek)
[BRAK MIEJSC]

7 czerwca 2018 r. (czwartek)
[BRAK MIEJSC]
 
25 września 2018 r. (wtorek) /ZMIANA TERMINU/
[BRAK MIEJSC]
 
22 listopada 2018 r. (czwartek)
[BRAK MIEJSC]
 
Osoby zainteresowane udziałem swoich uczniów w Dniach Otwartych w Sądzie powinny przesłać zgłoszenie z podaniem następujących informacji: 
 
wybrany termin, łączna liczba osób (uczniowie + opiekunowie), przedział wiekowy uczniów oraz dane kontaktowe (telefon + adres e-mail) bezpośredniego opiekuna grupy bądź innej osoby kontaktowej
 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
 
 
WAŻNE INFORMACJE
 
 1. Udział w Dniu Otwartym możliwy jest tylko dla wcześniej zgłoszonych i zakwalifikowanych grup pod nadzorem wskazanych przez szkołę opiekunów. 
   
 2. Z uwagi na względy organizacyjne (w szczególności liczbę dostępnych sal rozpraw oraz miejsc siedzących na tych salach) liczebność pojedynczych grup nie powinna przekraczać 30 osób (uczniowie + opiekunowie), zaś maksymalna liczba uczestników, dla których Sąd przewiduje możliwość udziału podczas jednego Dnia Otwartego, wynosi 300 osób (średnio 10 grup). O wpisaniu grupy na listę decyduje kolejność zgłoszeń – informację zwrotną w tej kwestii Sąd niezwłocznie przekazuje osobom zgłaszającym drogą elektroniczną.
   
 3. Przyjęcie przez Sąd zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem grupy do udziału w Dniu Otwartym. Liczba grup ostatecznie zakwalifikowanych jest uzależniona od liczby rozpraw, które w danym dniu odbywają się w Sądzie a w których udział młodzieży jest możliwy, zaś ta znana jest nie wcześniej niż 2-3 tygodnie przed danym terminem. O wyniku kwalifikacji i przydziale poszczególnych grup do konkretnych rozpraw (godzina oraz sygnatura sprawy) Sąd zawiadamia osoby kontaktowe drogą elektroniczną.  
   
 4. W przypadku dużej liczby zgłoszeń w stosunku do liczby odbywających się w trakcie Dnia Otwartego rozpraw Sąd zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczebności uczestniczących grup według zasady „jedna grupa z jednej szkoły”. 
   
 5. W przypadku zakwalifikowania się do udziału w Dniu Otwartym dwóch lub więcej grup z danej szkoły Sąd – w razie konieczności – zastrzega sobie prawo do zaproszenia ich na różne rozprawy, w tym na rozprawy rozpoczynające się o różnych godzinach.
   
 6. Podczas wizyty w Sądzie poszczególnymi grupami zajmuje się wyznaczony pracownik Sądu, który na kilka dni przed terminem Dnia Otwartego kontaktuje telefonicznie ze wskazanym przez szkołę opiekunem grupy celem omówienia szczegółów organizacyjnych wizyty (godzina przybycia do Sądu i miejsce zbiórki) oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa i zachowana się na terenie Sądu.
   
 7. (*) Czas poświęcony przez sędziego poszczególnym grupom uzależniony jest od czasu trwania rozprawy oraz liczby i rodzaju zaplanowanych czynności, i może różnić się w zależności od sprawy. Wszelka interakcja sędziego z obecną na sali publicznością, w szczególności możliwość zadawania pytań przez uczniów i opiekunów, ze względu na powagę Sądu oraz dobro stron ograniczona jest tylko do czasu przed rozpoczęciem, w przerwie i po zakończeniu rozprawy. W uzasadnionych przypadkach uczestnictwo grupy w rozprawie może ograniczyć się tylko do jej obecności podczas samych czynności sądowych lub ich fragmentu.
   
 8. Sąd nie ponosi odpowiedzialności za nieprzewidziane wcześniej i niezależne od Sądu skrócenie zaplanowanych podczas rozprawy czynności (np. spowodowane nieobecnością wezwanych świadków) ani odwołanie rozprawy (np. z uwagi na zgłoszoną w dzień rozprawy usprawiedliwioną nieobecność którejś ze stron). W takich sytuacjach ewentualne skierowanie grupy do udziału w innej rozprawie – za zgodą opiekunów oraz sędziego – uzależnione jest od dostępności rozpraw, liczby wolnych miejsc siedzących na sali oraz nierozpoczęcia się do tego czasu czynności sądowych.