-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Dni Otwarte w Sądzie w roku 2017

Sąd Okręgowy w Gdańsku ma przyjemność poinformować, że w roku 2017 organizuje

IV edycję Dni Otwartych w Sądzie

dla uczniów z pomorskich szkół ponadpodstawowych

Dni Otwarte w Sądzie stanowią element działań wymiaru sprawiedliwości na rzecz edukacji prawnej młodzieży. W ich ramach uczniowie otrzymują możliwość odwiedzenia historycznego budynku Sądu przy ul. Nowe Ogrody 30/34 i wzięcia udziału w charakterze publiczności w prawdziwych rozprawach sądowych w sprawach karnych, przy okazji których sędziowie je prowadzący zapoznają młodzież z przedmiotem osądzanych spraw, omawiają najważniejsze zasady prowadzenia postępowania sądowego, wyjaśniają role poszczególnych uczestników rozprawy, a także odpowiadają na zadawane pytania.*


HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH W SĄDZIE

 W ROKU 2017

                                     16 marca 2017 r. (czwartek) BRAK WOLNYCH MIEJSC

                                     11 maja 2017 r. (czwartek) BRAK WOLNYCH MIEJSC

                                     28 września 2017 r. (czwartek) BRAK WOLNYCH MIEJSC

                                      23 listopada 2017 r. (czwartek)  BRAK WOLNYCH MIEJSC

 

[Z UWAGI NA WYCZERPANIE SIĘ WOLNYCH MIEJSC NA WSZYSTKIE TERMINY W ROKU 2017 SĄD WSTRZYMAŁ PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ]


WAŻNE INFORMACJE

 1. Udział w Dniach Otwartych możliwy jest tylko dla wcześniej zgłoszonych i zakwalifikowanych grup pod nadzorem wskazanych przez szkołę opiekunów.
   
 2. Z uwagi na względy organizacyjne (w szczególności liczbę dostępnych sal rozpraw oraz miejsc siedzących na tych salach) wielkość pojedynczych zgłaszanych grup nie powinna przekraczać 30 osób (uczniowie + opiekunowie), zaś maksymalna liczba uczestników, dla których Sąd przewiduje możliwość udziału podczas jednego terminu, wynosi 300 osób (średnio 10 grup). O wpisaniu grupy na listę decyduje kolejność zgłoszeń – informację zwrotną w tej kwestii Sąd przekazuje osobom zgłaszającym niezwłocznie.
   
 3. Przyjęcie przez Sąd zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem grupy do udziału w Dniu Otwartym. Liczba grup ostatecznie zakwalifikowanych jest uzależniona od liczby rozpraw, które w danym dniu odbywają się w Sądzie a w których udział uczniów jest możliwy i wskazany, zaś ta znana jest nie wcześniej niż 2 tygodnie przed danym terminem. O wyniku kwalifikacji i przydziale poszczególnych grup do konkretnych rozpraw (godzina, numer sprawy oraz sali rozpraw) Sąd informuje osoby kontaktowe drogą elektroniczną. 
   
 4. W przypadku dużej liczby zgłoszeń w stosunku do liczby odbywających się w trakcie Dnia Otwartego rozpraw Sąd zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczebności uczestniczących grup według zasady „jedna grupa z jednej szkoły”.
   
 5. W przypadku zakwalifikowania do udziału w Dniu Otwartym dwóch lub więcej grup z danej szkoły Sąd – w razie konieczności – zastrzega sobie prawo do zaproszenia ich na różne rozprawy, w tym na rozprawy rozpoczynające się o różnych godzinach.
   
 6. Podczas wizyty w Sądzie poszczególnymi grupami zajmuje się wyznaczony pracownik Sądu, który jeszcze przed terminem Dnia Otwartego kontaktuje z osobą wyznaczoną do opieki nad grupą celem omówienia kwestii organizacyjnych (godzina przybycia do Sądu i miejsce zbiórki) oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa i zachowana się na terenie Sądu.
   
 7. (*) Czas poświęcony przez sędziego poszczególnym grupom uzależniony jest od czasu trwania rozprawy oraz liczby i rodzaju zaplanowanych czynności i może różnić się w zależności od sprawy. Wszelka interakcja sędziego z obecną na sali publicznością, w szczególności możliwość zadawania pytań przez uczniów i opiekunów, z oczywistych względów ograniczona jest tylko do czasu przed rozpoczęciem, w przerwie i po zakończeniu rozprawy. W uzasadnionych przypadkach uczestnictwo grupy w rozprawie może ograniczyć się tylko do jej obecności podczas samych czynności sądowych lub ich fragmentu.
   
 8.  Sąd nie ponosi odpowiedzialności za nieprzewidziane wcześniej i niezależne od Sądu skrócenie zaplanowanych podczas rozprawy czynności (np. spowodowane nieobecnością świadków) ani odwołanie rozprawy (np. z uwagi na zgłoszoną w dzień rozprawy usprawiedliwioną nieobecność którejś ze stron). W takich sytuacjach ewentualne skierowanie grupy do udziału w innej rozprawie – za zgodą opiekunów oraz sędziego – uzależnione jest od dostępności rozpraw, liczby wolnych miejsc siedzących na sali oraz nierozpoczęcia się do tego czasu czynności sądowych w tychże sprawach.  
   
Galeria: