-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Debata środowisk prawniczych na zakończenie obchodów 70-lecia SO w Gdańsku

Piąty dzień obchodów jubileuszu 70-lecia Sądu Okręgowego w Gdańsku poświęcony został niezwykle aktualnym zagadnieniom związanym z opodatkowaniem czynności komorniczych z tytułu egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości podatkiem VAT. Punktem wyjścia do debaty, którą poprowadzili Sędzia Sądu Rejonowego w Sopocie Paweł Klecha oraz Sędzia Sądu Rejonowego w Kartuzach Maria Jaroch-Wąsowska, było rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 lutego 2015 r., orzekające o zgodności z prawem UE polskiej regulacji ustanawiającej obowiązki komorników sądowych w tym zakresie, a także wcześniejsze orzeczenia najwyższych organów państwowych (Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego).
 
Udział w dyskusji, której przebieg częstokroć przenosi się poza obręb sali konferencyjnej wprost w kuluary, wzięli komornicy, przedstawiciele służb podatkowych, syndycy masy upadłości, radcy prawni oraz sędziowie zajmujący się sprawami egzekucyjnymi. O randze wydarzenia świadczy, że wśród uczestników debaty nie zabrakło przedstawicieli Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie a także najwyższego kierownictwa Izby Skarbowej w Gdańsku. Jej celem było poszukiwanie optymalnego modelu współpracy sądów, komorników i urzędów skarbowych w toku egzekucji z nieruchomości, a także próba zbudowania dobrej atmosfery tej współpracy, która przyczyni się do efektywniejszej realizacji konstytucyjnego prawa obywateli do sądu.
 
Debata środowisk prawniczych była ostatnim punktem programu rocznicowych obchodów 70-lecia Sądu Okręgowego. Ich zamknięcia i podsumowania na zakończenie dyskusji dokonał Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku SSO dr Przemysław Banasik.
 
Data: 
wtorek, 12 Maj, 2015
Zdjecie: