-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Broszury Informacyjne

Oddajemy do Państwa dyspozycji broszury informacyjno-edukacyjne przygotowane na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości pt.:

  • Obywatel w postępowaniu karnym*,
  • Obywatel w postępowaniu cywilnym**,
  • Obywatel w postępowaniu sądowo-administracyjnym**.
 
Znajdą w nich Państwo informacje na temat takich zagadnień jak:
sposoby wszczynania postępowań, 
podstawowe dokumenty, które należy złożyć, wraz z ich wzorami, 
koszty sądowe, 
procedura ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, 
przesłanki ustanowienia obrońcy lub pełnomocnika z urzędu, 
rodzaje środków odwoławczych i terminy do ich wniesienia, 
informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
i inne. 
 
Publikacje zostały współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Powyższe publikacje oraz inne materiały informacyjne znajdą Państwo również na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości [KLIKNIJ TUTAJ].
 
 
* wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2015 r.
** wg stanu prawnego na marzec 2010 r.