-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:20-15:00 - pn. 8:20-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-17:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Biura Bezpłatnych Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej

Familijny Gdańsk, Pomorski Oddział Fundacji Familijny Poznań, zaprasza do korzystania z usług Biur Bezpłatnych Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej

Projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego, którzy na skutek trudnej sytuacji materialnej mają ograniczony dostęp do odpłatnych usług poradniczych kancelarii prawnych.
 
Z usług poradnictwa mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia lub osoby częściowo ubezwłasnowolnione mogą uzyskać poradę prawną lub informację obywatelską wyłącznie za zgodą opiekuna, przedstawiciela ustawowego lub kuratora. Zakres świadczonych porad prawnych obejmuje:
 • prawo cywilne (w tym postępowanie cywilne),
 • prawo karne (w tym postępowanie karne),
 • prawo administracyjne (w tym postępowanie administracyjne),
 • prawo rodzinne,
 • prawo pracy,
 • prawo spadkowe,
 • prawo spółek handlowych,
 • prawo spółdzielcze,
 • prawo pomocy społecznej,
 • prawo ubezpieczeń społecznych.  

Aby uzyskać poradę prawną należy:

 1. Przyjść do Biura Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w mieście najbliższym miejsca zamieszkania.
 2. Wypełnić Kartę Rejestracyjną Klienta - dostępną w siedzibie biura oraz na stronie www.familijny.pl. Jednorazowe wypełnienie karty umożliwia wielokrotne korzystanie z usług biura.
 3. Umówić się na spotkanie z prawnikiem.

Biura czynne w godzinach:

Poniedziałek
08.00-16.00
Wtorek
12.00-20.00
Środa
08.00-16.00
Czwartek
12.00-20.00
Piątek
08.00-16.00

Załączniki: