-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:20-15:00 - pn. 8:20-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-17:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Biura Bezpłatnych Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej

Informujemy, że jeszcze do końca listopada 2014 r. można skorzystać z usług Biura Bezpłatnych Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w Gdańsku. Działalność Biur w Gdyni oraz Chojnicach została zakończona.

Projekt Familijnego Gdańska, Pomorskiego Oddział Fundacji Familijny Poznań, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany został do mieszkańców województwa pomorskiego, którzy na skutek trudnej sytuacji materialnej mają ograniczony dostęp do odpłatnych usług poradniczych kancelarii prawnych.

Z usług poradnictwa mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia lub osoby częściowo ubezwłasnowolnione mogą uzyskać poradę prawną lub informację obywatelską wyłącznie za zgodą opiekuna, przedstawiciela ustawowego lub kuratora. Zakres świadczonych porad prawnych obejmuje:

 • prawo cywilne (w tym postępowanie cywilne),
 • prawo karne (w tym postępowanie karne),
 • prawo administracyjne (w tym postępowanie administracyjne),
 • prawo rodzinne,
 • prawo pracy,
 • prawo spadkowe,
 • prawo spółek handlowych,
 • prawo spółdzielcze,
 • prawo pomocy społecznej,
 • prawo ubezpieczeń społecznych.  

Aby uzyskać poradę prawną należy:

 1. Przyjść do Biura Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej
  • Biuro Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w Gdańsku
   Biuro przyjmuje do końca listopada 2014 w każdy wtorek od 16:00 do 20:00
   adres: ul. Wojska Polskiego 8/10-12
   tel. 501-981-291 (sekretariat czynny w godzinach pracy biura)
   e-mail: poradyprawnegdansk@familijny.pl
 2. Wypełnić Kartę Rejestracyjną Klienta - dostępną w siedzibie biura oraz na stronie www.familijny.pl. Jednorazowe wypełnienie karty umożliwia wielokrotne korzystanie z usług biura.
 3. Umówić się na spotkanie z prawnikiem.