-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Bezpłatne porady prawne studentów w SO w Gdańsku – wznowienie w roku akademickim 2017/2018

Informujemy, że po przerwie wakacyjnej Studenckie Poradnie Prawne Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wznawiają swoją działalność.

Pierwszy dyżur poradni WSB w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku odbędzie się już 23 października 2017 r. (poniedziałek), natomiast pierwszy dyżur poradni WSAiB odbędzie się 2 listopada 2017 r. (czwartek)

Informacje oraz opinie prawne sporządzane w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej obejmują ustalenie stanu faktycznego i prawnego sprawy, z którą zwróci się Interesant, oraz formułowanie wniosków, określających właściwe w danej sprawie działania. 

Skorzystać z porad prawnych mogą wszystkie osoby zainteresowane. Nie obowiązuje wcześniejsza rejestracja. 

 

Z nieodpłatnej pomocy w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w roku akademickim 2017/2018 będzie można skorzystać w następujących dniach:

W KAŻDY CZWARTEK I PIĄTEK W GODZ. 9:00-13:00

(począwszy od dn. 2 listopada 2017 r. z wyłączeniem okresów wolnych od zajęć akademickich oraz dni wolnych od pracy*),

a ponadto

RAZ W MIESIĄCU W PONIEDZIAŁEK W GODZ. 9:00-13:00

wg następującego harmonogramu

23 października 2017 r.
[z przyczyn losowych dyżur został odwołany]

20 listopada 2017 r.

18 grudnia 2017 r.

15 stycznia 2018 r.

12 lutego 2018 r.

12 marca 2018 r.

16 kwietnia 2018 r.

14 maja 2018 r.

11 czerwca 2018 r.

 

Porady są świadczone przez studentów prawa III, IV i V zaś sporządzane przez nich pisemne opinie prawne przechodzą weryfikację merytoryczną, której dokonują doświadczeni pracownicy naukowi uczelni.

Aby skorzystać z porad, należy udać się do dawnego Punktu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Gdańsku, który znajduje się nieopodal głównego wejścia do budynku Sądu (od strony ul. Nowe Ogrody) po lewej stronie przed bramkami zabezpieczającymi.

 

* UWAGA: Przypominamy, że 10 listopada 2017 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, w związku z czym tego dnia nie będzie również dyżuru.