-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Bezpłatne porady prawne studentów w SO w Gdańsku - od 7 kwietnia 2017 r. dostępne również w piątki

Informujemy, że od 7 kwietnia 2017 r. bezpłatne porady prawne świadczone w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34  przez członków Studenckiej Poradni PrawneWyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni będą dostępne również w piątki.
 
Informacje oraz opinie prawne sporządzane w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej obejmują ustalenie stanu faktycznego i prawnego sprawy, z którą zwróci się Interesant, oraz formułowanie wniosków, określających właściwe w danej sprawie działania. Skorzystać z porad prawnych mogą wszystkie osoby zainteresowane. Nie obowiązuje wcześniejsza rejestracja. 
 
Z nieodpłatnej pomocy prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku można skorzystać

W KAŻDY CZWARTEK I PIĄTEK W GODZ. 9:00-13:00
(z wyłączeniem okresów wolnych od zajęć akademickich oraz dni wolnych od pracy),

a ponadto

RAZ W MIESIĄCU W PONIEDZIAŁEK W GODZ. 9:00-13:00

wg następującego harmonogramu

28 listopada 2016 r.

19 grudnia 2016 r.

16 stycznia 2017 r.

27 marca 2017 r.

24 kwietnia 2017 r.

29 maja 2017 r.

12 czerwca 2017 r.

 
Porady są świadczone przez studentów prawa III, IV i V roku Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, zaś sporządzane przez nich pisemne opinie prawne przechodzą weryfikację merytoryczną, której dokonują doświadczeni pracownicy naukowi uczelni.
 
Aby skorzystać z porad, należy udać się do dawnego Punku Informacyjnego Sądu Okręgowego w Gdańsku, który znajduje się nieopodal głównego wejścia do budynku Sądu (od strony ul. Nowe Ogrody) po lewej stronie przed bramkami zabezpieczającymi.