-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Jubileuszowy konkurs krasomówczy oraz sędziowska debata – 2. dzień obchodów 70-lecia SO w Gdańsku

Konkurs_krasomówczy - 5 maja 2015 r.Na drugi dzień obchodów 70-lecia Sądu Okręgowego w Gdańsku złożyły się dwa wydarzenia: konkurs krasomówczy dla studentów i aplikantów adwokackich oraz organizowana przez gdański oddział stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” debata poświęcona drodze rozwoju zawodowego sędziego. 
 
W konkursie, którego współorganizatorami były gdański oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Gdańsk oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku, wzięli udział laureaci i uczestnicy wcześniejszych zmagań krasomówczych, a więc przygotowywanych przez obie te instytucje, najlepsi z najlepszych. Konkurs poprowadzili Pani Aleksandra Rudnicka (Wiceprezes ds. działalności naukowej ELSA Gdańsk) oraz adw. Marcin Derlacz (Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej). 
 
Rywalizacji na argumenty, ale także na umiejętności ich właściwego zaprezentowania, przyglądało się jury, któremu przewodniczył Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku – SSO dr Przemysław Banasik. Oprócz niego w jego skład weszli: Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej Dariusz Strzelecki, Kierownik szkolenia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku SSA Włodzimierz Brazewicz, Prezes Rady Okręgowej Izby Notarialnej w Gdańsku Adam Wasak, Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku Tadeusz Jackowski oraz Prezes SSP „Iustitia” Oddział w Gdańsku SSO Rafał Ryś.
 
Decyzją jury pierwszą nagrodę otrzymała aplikantka adwokacka Pani Irmina Krupa. Nagrody za drugie i trzecie miejsce jury przyznało ex aequo: Katarzynie Szewd i Karolowi Szakiel (II miejsce) oraz Krzysztofowi Szulc i Adamowi Sampolskiemu (III miejsce).
 
Nagrody w postaci aktualnych prawniczych pozycji książkowych oraz dostępu do programu LEX Omega z komentarzami ufundowały: Sąd Okręgowy w Gdańsku, Pomorska Izba Adwokacka oraz wydawnictwo Wolters Kluwers. Ponadto uczestniczący w zmaganiach studenci otrzymali jako nagrodę specjalną Prezesa Sądu Okręgowego możliwość odbycia praktyki w dowolnie wybranym przez siebie wydziale jednego z sądów okręgu gdańskiego.
 
Rozpoczynająca się po zakończeniu konkursu debata środowiska sędziowskiego, którą poprowadzili SSO Rafał Ryś oraz Prezes Sądu Rejonowego w Sopocie i jednocześnie Wiceprezes SSP „Iustitia” Oddział w Gdańsku SSR Małgorzata Przybylska-Lewandowska, skierowana była do grona sędziowskiego. Poświęcona została zagadnieniom związanym z możliwościami rozwoju zawodowego i budowania ścieżki kariery w zawodzie sędziego, a także dostępnym systemom motywacyjnym, szczególnie w odniesieniu do wskazówek Krajowej Rady Sądownictwa. Celem debaty była próba poszukiwania nowych kierunków w tym zakresie.
 
 
Konkurs_krasomówczy - 5 maja 2015 r.  Konkurs_krasomówczy - 5 maja 2015 r.  Konkurs_krasomówczy - 5 maja 2015 r.  Konkurs_krasomówczy - 5 maja 2015 r.   Konkurs_krasomówczy - 5 maja 2015 r.Konkurs_krasomówczy - 5 maja 2015 r.  Konkurs_krasomówczy  Konkurs_krasomówczy - 5 maja 2015 r.   Konkurs_krasomówczy - 5 maja 2015 r.  Konkurs_krasomówczy - 5 maja 2015 r.  Konkurs_krasomówczy - 5 maja 2015 r.  Konkurs_krasomówczy - 5 maja 2015 r.