-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Akcja honorowego oddawania krwi w SO w Gdańsku

29 czerwca 2015 r. na terenie Sądu Okręgowym w Gdańsku odbyła się akcja honorowego oddawania krwi, w która włączyli się pracownicy i sędziowie Sądu Okręgowego oraz Sądu Rejonowego Gdańsk Południe. Akcję przeprowadzili pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.
 
Mimo trudnych warunków lokalizacyjnych i dużej ilości pracy do udziału akcji zgłosiło się aż 27 osób. Ostatecznie, po wstępnym wywiadzie i badaniach, do oddania krwi zakwalifikowanych zostało 18 osób. Zaangażowanie i dobry humor ekipy ambulansu działał na uczestników jak tabliczka czekolady (której kilka sztuk każdorazowo otrzymuje każdy z krwiodawców), pozwalając co bardziej zaniepokojonym ochotnikom przezwyciężyć początkowe obawy.
 
Ilość krwi, jaką jednorazowo pobiera się od dawcy, wynosi 450 ml. Pracownicy obu sądów oddali tego dnia w sumie 8100 ml, co stanowi mniej więcej 1,5 objętości krwi, jaka przeciętnie krąży w organizmie dorosłego człowieka (średnio 5-6 l).
 
Dzięki krwi, jaka została zgromadzona podczas tej i podobnych akcji, możliwe jest ratowanie zdrowia i życia ofiar wypadków samochodowych, pacjentów podczas zabiegów przeszczepów szpiku kostnego, narządów lub innych poważnych operacji, pacjentów po przebytych poparzeniach, po operacjach serca, chorych z wrodzonymi wadami krwi i wielu innych.
 
Zdrowy dorosły człowiek kilkukrotnie w ciągu roku może bez uszczerbku dla zdrowia oddać krew lub jej składniki. Krew regeneruje się już w przeciągu kilku godzin. 
 
Dawcą krwi lub jej składników może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat o masie ciała przynajmniej 50 kg, która legitymuje się dokumentem stwierdzającym tożsamość ze zdjęciem i numerem PESEL.
 
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: http://www.krew.gda.pl/
Galeria: 
Honorowe oddawanie krwi w SO w Gdańsku