-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

6. Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Realizując działania na rzecz edukacji prawnej,

Sąd Okręgowy w Gdańsku, Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Gdańsku

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku oraz Prokuratura Regionalna w Gdańsku

zapraszają do udziału w cyklu wydarzeń popularyzacyjno-edukacyjnych pod nazwą
 


Celem Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej jest budowanie świadomości prawnej oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku instytucji wymiaru sprawiedliwości jako przyjaznych obywatelowi. Jest to przedsięwzięcie skierowane w szczególności do młodzieży ze szkół podstawowych i szkół średnich. 
 
W ramach obchodów odbędzie się szereg wydarzeń, które przybliżą ich uczestnikom podstawowe zagadnienia z dziedziny prawa oraz wymiaru sprawiedliwości. W okręgu gdańskim będą to m.in.: konkursy edukacyjne, dni otwarte w sądach, symulacje rozpraw, szkolenia dla nauczycieli, pokazy mediacji, debaty oksfordzkie, wizyty sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów w szkołach i in.
 
Informacji na temat wydarzeń prosimy szukać również na stronach internetowych lokalnych sądów rejonowych.
 
 
 
---
Z G Ł O S Z E N I A   S Z K Ó Ł

Szczegółowe informacje i terminy na przesyłanie zgłoszeń do udziału w poszczególnych wydarzeń znajdują się w programie.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w wydarzeniach mogą wziąć udział tylko grupy wcześniej zarejestrowane.
 

UWAGA
 
Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy zapoznać się z właściwymi klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobwych (do pobrania poniżej; linki znajdują się również w programie PTEP). 
 
Przesłanie wraz ze zgłoszeniem skanu lub zdjęcia podpisanego oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez opiekuna (osobę kontaktową) lub osobę zgłaszającą się do udziału w spotkaniu jest niezbędne do dalszego przetwarzania przez Sąd zgłoszenia.