-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

5. Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Sąd Okręgowy w Gdańsku, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, 
Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Gdańsku
oraz pomorskie środowiska prawnicze

zapraszają do udziału w cyklu wydarzeń popularyzacyjno-edukacyjnych pod nazwą 
 
 
 
 
Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej przedsięwzięcie skierowane w szczególności do młodzieży ze starszych klas szkół podstawowych i szkół średnich, ale z oferty PTEP korzystają także dzieci i osoby starsze.
 
W ramach obchodów odbędzie się szereg wydarzeń, które przybliżą ich uczestnikom podstawowe zagadnienia z dziedziny prawa oraz wymiaru sprawiedliwości. Będą to m.in.: wizyty sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów w szkołach, wizyty sędziów i adwokatów w domach opieki i klubach seniora, dni otwarte sądów i kancelarii, symulacje rozpraw, szkolenia dla nauczycieli, pokazy mediacji, debaty i in. 
 
Celem Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej jest budowanie świadomości prawnej oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku instytucji wymiaru sprawiedliwości jako przyjaznych obywatelowi.
 
 
---
Z G Ł O S Z E N I A   S Z K Ó Ł
 
Nauczyciele lub dyrektorzy zainteresowali udziałem swoich uczniów w wydarzeniach 5. Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, na które Sąd prowadzi rekrutację* (pokazy mediacji, symulacje rozpraw oraz debaty oksfordzkie), powinni przesłać zgłoszenia w terminie do dnia 25 marca 2019 r. z podaniem:
 
wybranego terminu,
 
łącznej liczby osób (uczniowie + opiekunowie),
 
przedziału wiekowego uczniów
 
danych kontaktowych (telefon + adres e-mail) bezpośredniego opiekuna grupy bądź innej osoby kontaktowej
 
na adres poczty elektronicznej:
 
 

Jako „jedną grupę” rozumiemy maksymalnie 30 osób (uczniowie + opiekunowie).
 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w wydarzeniach mogą wziąć udział tylko grupy wcześniej zarejestrowane.
 
 
UWAGA:
 
Przed wysłaniem ewentualnego zgłoszenia prosimy zapoznać się z informacją nt. przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych, która znajduje się TUTAJ. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że zapoznali się Państwo z tą infromacją. 
 
 
 
 
* na niektóre wydarzenia objęte programem 5. PTEP (spotkanie dyrektorów z sędziami, turniej i konkursy) rekrutacja jest prowadzona przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.