-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Sąd Okręgowy w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34
80-803 Gdańsk
tel. 58-32-13-199
NIP: 583-24-47-688
REGON: 000321780
 
 

UWAGA: Komunikat Prezesa SO w Gdańsku z dn. 23 marca 2020 r. ws. postępowania z pismami procesowymi wpływającymi do Sądu pocztą elektroniczną w okresie ograniczenia urzędowania przez Sąd (obowiązuje od 24 marca 2020 r.)

 

Aktualizacja: 26.03.2020 r., godz. 13:20
 

UWAGA!

W związku z zagrożeniem występowania koronawirusa SARS-CoV-2 w dniach

13 marca 2020 r. - 30 kwietnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku ogranicza swoje urzędowanie tylko do spraw pilnych:

 • do dnia 16 marca 2020 r.: w rozumieniu par. 2 pkt 5 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych
   
 • od dnia 17 marca 2020 r. lista spraw pilnych, wymagających rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki, podlegających wyłączeniu z zarządzeń dotyczących odwoływania rozpraw i posiedzeń z udziałem stron, zostaje zawężona do następujących kategorii spraw [KLIKNIJ TUTAJ]

a godziny urzędowania Sądu Okręgowego w Gdańsku w poniedziałki zostają określone do odwołania

od 7:30 do 15:30


Termin ograniczenia może ulec przedłużeniu.

Z uwagi na powyższe w okresie ograniczenia urzędowania m.in.: 

 • zostaje wstrzymane przekazywania akt spraw wraz ze środkami odwoławczymi sądowi odwoławczemu, poza sprawami pilnymi
   
 • badania w OZSS zostają ograniczone tylko do spraw pilnych
   
 • zostaje zamknięte Biuro Obsługi Interesantów; od 17 marca 2020 r. zamknięte pozostają również Punkt Informacyjny KRK, Kasa Sądu i Biuro Podawcze z zastrzeżeniem, że Biuro w dalszym ciągu będzie przyjmować pocztę dostarczaną osobiście przez instytucje takie jak: Sądy, Prokuratury Rejonowe, Prokuraturę Okręgową, Regionalną i Krajową, Areszty Śledcze, Zakłady Karne, Komendy Policji, Komisariaty, Komornicy, biegli sądowi, tłumacze przysięgli oraz inne instytucje 

  UWAGA: Komunikat Nr 7/2020/K Dyrektora SO w Gdańsku z dn. 26 marca 2020 r. dotyczący pozyskiwania zaświadczeń z KRK w okresie ograniczenia urzędowania przez Sąd Okręgowy w Gdańsku - AKTUALIZACJA [KLIKNIJ TUTAJ]
   
 • dostęp do Czytelni Akt zostaje ograniczony do spraw pilnych, nieobjętych znoszeniem wokand, oraz spraw, w których zapadły zaskarżalne orzeczenia
   
 • wejście do Sądu Okręgowego w Gdańsku będzie możliwe tylko drzwiami głównymi za okazaniem wezwania lub zawiadomienia, oraz na publikację orzeczenia, i pod warunkiem wyrażenia zgody na zbadanie temperatury, które przeprowadzą wyznaczeni do tego pracownicy
   
 • w kontaktach, także wewnętrznych, między oddziałami Sądu w maksymalnym zakresie będzie wykorzystywana korespondencja elektroniczna (oryginały pism mogą zostać dostarczone właściwym komórkom organizacyjnym w późniejszym czasie)
   
 • zostają odwołane dyżury mediatorów w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku, w tym wyznaczone spotkania informacyjne na podstawie art.183(8) kpc
   

PRZYPOMINAMY, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU Z SĄDEM W FORMIE TELEFONICZNEJ LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w:

Zarządzeniu Nr 108/20-Adm Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 24 marca 2020 r. ws. ograniczenia urzędowania Sądu Okręgowego w Gdańsku do 30 kwietnia 2020 r. (ujednolicającym) [KLIKNIJ TUTAJ]

 

* * *

UWAGA!

Zgodnie z zarządzeniem nr 108/20-Adm. Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 24 marca 2020 roku kasa Sądu Okręgowego w Gdańsku będzie zamknięta do dnia 30 kwietnia 2020 roku (z możliwością przedłużenia).

Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunki sądu przelewem lub
w placówkach poczty.

Za utrudnienia przepraszamy.

* * *

Ponadto prosimy o zapoznanie się z:

Zarządzeniem Nr 110/20-Adm Prezesa i Dyrektora SO w Gdańsku z dn. 26 marca 2020 r. ws. zamknięcia wejścia do Sądu od ul. Strzeleckiej do dn. 30 kwietnia 2020 r.

Komunikatem Nr 7/2020/K Dyrektora SO w Gdańsku z dnia 26 marca 2020 r. ws. pozyskiwania zaświadczeń z KRK w okresie ograniczenia urzędowania

Zarządzeniem Nr 105/20-KO Prezesa SO w Gdańsku z dn. 23 marca 2020 r. ws. przeciwdziałania Covid-19 [dot. pracy kuratorskiej służby sądowej]

Komunikatem Wiceprezesa SO w Gdańsku z dn. 16 marca 2020 r. do biegłych z zakresu nauk medycznych

 
 
 
 
 
Godziny urzędowania sekretariatów wydziałów:
 • poniedziałek od 8:00 do 18:00,
 • od wtorku do piątku od 8:00 do 15:00

Godziny urzędowania kasy sądu:

 • poniedziałek od 8:30 do 15:00 do odwołania
  przerwy: 11:15-11:30 oraz 15:00-15:15
 • od wtorku do piątku od 8:30 do 15:00
  przerwa 11:15-11:30

Legalizacja (uwierzytelnianie wzorów podpisów sędziów i notariuszy w dokumentach przeznaczonych do użytku zagranicznego i w obiegu krajowym)

 • od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:30

Biura Podawczego i Biura Obsługi Interesantów:

 • poniedziałek od 7:30 do 15:00 do odwołania
 • od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30
 
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku:
piętro -1     UWAGA: nowa lokalizacja!
tel. 58 32-13-156
tel. 58 32-13-157
tel. 58 32-13-172 (Kierownik)
 • poniedziałek od 8:30 do 18:00,
  przerwy: 11:15-11:30 i 15:00-15:15
 • od wtorku do piątku od 8:30 do 15:00,
  przerwa: 11:15-11:30
   
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni:
pokój nr 33 na parterze budynku „A” (ul. Plac Konstytucji 5)
tel. 58 765-63-38 
 • poniedziałek od 8:20 do 17:30,
  przerwy: 11:00-11:15 i 15:00-15:15
 • od wtorku do piątku od 8:20 do 15:00,
  przerwa: 11:00-11:15
 
UWAGA: ZARZĄDZENIE NR 104/20 - BOI. PREZESA I DYREKTORA SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU
z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie: ustalenia sposobu obsługi interesantów w Biurze Obsługi Interesantów
z siedzibą przy ul. 3Maja 9A w Gdańsku [KLIKNIJ TUTAJ]

Telefoniczne Biuro Obsługi Interesantów: 

 • sprawy cywilne rodzinne - tel. 58 32-42-790
 • sprawy gospodarcze - tel. 58-32-42-827
 • sprawy pracy i ubezpieczeń społecznych - tel. 58-32-42-740
 
 
 
Czytelnia akt:
 • Budynek przy ul. 3 Maja 9a, 80-802 Gdańsk - pokój nr F0.20B - tel. 58-32-42-816
 • Budynek przy ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk  - pokój nr 37 - tel. 58-32-13-451
 
W pokoju nr 37 przy ul. Nowe Ogrody 30/34 udostępniane są akta spraw toczących się Sądzie Okręgowym w Gdańsku w:
 • I i XV Wydziale Cywilnym, 
 • III i XVI  Wydziale Cywilnym Odwoławczym,
 • IV i XIV Wydziale Karnym,
 • V Wydziale Karnym Odwoławczym,
 • VI Wydziale Penitencjarnym,
 • XI Wydziale Wykonawczym 
oraz w sprawach toczących się w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku w Wydziałach z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 30/34.
 
W pokoju nr F 0.20 B udostępniane są akta spraw toczących się Sądzie Okręgowym w Gdańsku w: 
 • II Wydziale Cywilnym Rodzinnym,
 • VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
 • IX Wydziale Gospodarczym
 • oraz w XII Wydziale Gospodarczym Odwoławczym
oraz w sprawach toczących się w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku w Wydziałach z siedzibą przy ul. 3 Maja 9a.